sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

BohaterON – włącz historię!

„BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.”
Informacje ze strony: bohateron.pl W tym roku szkolnym także nasza szkoła bierze udział w akcji pisania kartek do żyjących powstańców, ludzi o wielkich sercach, którzy walczyli o to, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Pisanie kartek ma charakter symboliczny, jest wyrazem pamięci i wdzięczności. To naprawdę niewiele za to co Bohaterowie powstania warszawskiego zrobili. Do projektu szkołę zgłosiła M. Sikora, która wspólnie z E. Urycką koordynuje przedsięwzięcie w szkole.
Do pisania kartek z uczniami włączyły się polonistki – D. Wysocka i D. Przeworska oraz nauczyciele klas 2 i 3 - panie R. Jarosz, E. Tomaszczyk i Bożena Szczepanek Wilczyńska.
bohateronwtwojejszkole.pl

tekst; Mariola Sikora

Posłowie wreszcie w Sejmie!

„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej” - takie było hasło XXIV sesji SDiM, która odbyła się w Parlamencie 27 września 2018 r. Było to posiedzenie przeniesione decyzją Marszałka Sejmu z 1 czerwca 2018 r.
Przypominamy, że nasi uczniowie Dominik Ficner i Julia Panek zostali laureatami konkursu na działanie edukacyjne, zajęli drugie miejsce w województwie lubuskim i zdobyli tym samym mandaty posłów (opiekę nad kandydatami na posłów sprawowała M. Sikora).
w sejmie
Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym, konkursem, w którym nagrodą dla najlepszych 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu. Jest on skierowany do uczniów w wieku 13-17 lat. Za realizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Pierwsza sesja SDiM odbyła się w 1994 r. Organizatorami XXIV sesji SDiM poza Kancelarią Sejmu, są - podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Młodzi uczestnicy wydarzenia mieli niepowtarzalną okazję do debatowania w sali obrad Sejmu. Wcześniej młodzież będzie miała możliwość spotkania i rozmowy z posłami klubów parlamentarnych w Sali Kolumnowej.
Podczas posiedzenia w Sali Plenarnej młodzież dyskutowała nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski.
Celem tegorocznej, jaki i poprzednich, sesji SDiM było kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej oraz popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP, co jest istotne ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości.
Gratulujemy młodym posłom!

tekst: Mariola Sikora

29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Święto zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki wiele lat temu.
Twórcy pomysłu uważają, że przedsięwzięcie:
 rozwija wyobraźnię i budowanie więzi międzyludzkie,
 trenuje także mózg, poprawia krążenie,
 pomaga zachować psychiczną równowagę.
Niektórzy twierdzą, że również odmładza i wygładza zmarszczki poprzez rozluźnianie mięśni twarzy. Warto czytać dzieciom, seniorom, chorym czy ukochanej osobie.
W naszej szkole także p. Ewa Urycka zorganizowała głośne czytanie. Uczennice z klubu czytelniczego czytały uczniom klas młodszych. Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Brawa dla osób zaangażowanych!
tekst: Mariola Sikora

Narodowe Czytanie” Przedwiośnia”


8 września 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką rozpoczęli kolejną edycję Narodowego Czytania. Uczestnictwo zgłaszać mogły m.in. szkoły, biblioteki i wszystkie inne instytucje, które chciałyby zrealizować czytanie Przedwiośnia w swoich miejscowościach.
List Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników:
//http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/list-prezydenta-rp-andrzeja-dudy/
Także nasza szkoła włączyła się w akcję, którą przeprowadziliśmy 12 września 2018 r. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie i nauczyciele. Tekst powieści Stefana Żeromskiego czytały uczennice klasy ósmej i gimnazjum oraz panie Ewa Urycka, Anna Fikus, Justyna Gorzko i Mariola Sikora. Publiczność stanowili zarówno uczniowie klas gimnazjalnych, jak i uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej. Postać autora i krótko tematykę utworu przedstawiła M. Sikora, dekorację przygotowała E. Urycka.
tekst Mariola Sikora

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 21.09.2018r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:


Przewodnicząca: Hanna Rodzeń kl 8
Zastępca: Weronika Grochowska kl 3b (gimnazjum)
Skrabnik: Radosław Tatarzyński kl 7a


Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:
Kl IVa
Aleksander Musiałowski
Michał Maksymowicz
Zuzanna Borakiewicz
Kl IVb
Emilia Młodzianowska
Filip Lipiński
Witold Szymura
Kl Va

Laura Borkowska
Szymon Proszowski
Kacper Lipiński
Kl Vb
Igor Błasiak
Kacper Kania
Amelia Pietrzak
Kl VIa
Kamila Młodzianowska
Inga Szymura
Agnieszka Iwaszczyszyn
Kl VIb
Dominika Lura
Zuzanna Ficner
Oliwier Tomaszewski
Kl VIIa
Radosław Tatarzyński
Zofia Szymura
Martyna Nowak
Kl VIIb

Gabriela Grela
Sara Tokarzewska
Dominika Drega
Kl VIII
Hanna Rodzeń
Milena Decowska
Arkadiusz Bejenka
Kl 3a
Oliwia Napierajczyk
Paulina Rybarczyk
Agata Ciężkiewicz
Kl 3b
Weronika Grochowska
Hanna Grzechowiak
Natalia Ficner