sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Ogłoszenie - prośba o kontakt nauczycieli w sprawie powołania w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w salach egzaminacyjnych

W związku z możliwymi trudnościami w organizacji egzaminu gimnazjalnego w dnia 10.04.,11.04.,12.04. 2019 oraz egzaminu ósmoklasisty w dniach 15.04., 16.04., 17. 04.2019 r., działając w zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z 02.04.2019 r. ( D.U. 2019, poz.625) dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego prosi o kontakt osoby, które są nauczycielami, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce w celupowołania ich w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w salach egzaminacyjnych

Dane do kontaktu:
Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie,
ul. Kościuszki 95 66-540 Stare Kurowo
tel. 95 7615011;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(-) Agnieszka Lis
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starym Kurowie im Czesława Wilińskiego

Chcemy zostać posłankami XXV Sesji SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY!

Dobre tradycje są warte kontynuacji, dlatego podjęłyśmy się zadania, które, mamy nadzieję, pomoże nam uzyskać mandaty posłanek na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Naszym zadaniem jest realizacja projektu, w którym upamiętnimy losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, a którego działalność w czasie II wojny miała pozytywny charakter.
Musiałyśmy zmierzyć się z zadaniem rozpowszechnienia, zarówno historii, jak i osoby, o której zdecydowałyśmy się opowiedzieć.
Wybrałyśmy postać posła, Marszałka Sejmu, premiera, ministra, senatora, jeńca Oflagu II C Woldenberg - Kazimierza Świtalskiego. Zaplanowałyśmy i realizujemy wiele działań służących upowszechnieniu i upamiętnieniu tej osoby. Najpierw chciałyśmy się dowiedzieć jaka jest wiedza środowiska, w którym żyjemy na temat czasów II Rzeczypospolitej. W tym celu wykorzystałyśmy możliwości Internetu i za pomocą Formularza Google przeprowadziłyśmy ankietę. Wyniki przekonały nas do tego, trzeba upowszechniać wiedzę na ten temat. Śladami naszego bohatera wybrałyśmy się do Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. Zaprzyjaźniona drukarnia wydrukowała nam ulotki i plakaty. Organizujemy spotkania w środowisku lokalnym (w ŚDS, ze strażakami z OSP, Stowarzyszeniem Tęcza). Przygotowałyśmy film oraz stronę poświęconą Kazimierzowi Świtalskiemu - https://kswitalski.pl.tl/. Szukamy informacji w różnych źródłach i miejscach. Jesteśmy umówione z w Delegaturze IPN w Gorzowie Wlkp. oraz w WIMBP także w Gorzowie. Nasze działania dokumentujemy na profilu na Facebooku nasze działania
Regulamin rekrutacji do projektu SDiM wymaga, byśmy nasze działania prowadziły poza szkołą, w środowisku lokalnym, ale zapewne postać Kazimierz Świtalskiego po zakończeniu projektu przedstawimy także naszym kolegom, przygotowując gazetkę oraz prezentując stronę i przygotowany film. To osoba ważna dla historii Polski, wielowymiarowa, niezwykle aktywna w dwudziestoleciu międzywojennym. To wieloletni współpracownik Józefa Piłsudskiego i z tego powodu prześladowany w czasach rządów komunistycznych. Zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, którego okoliczności nie wyjaśniono, a śledztwo umorzono. opracowanie ze zdjęciami

Hanna Rodzeń i Zuzanna Nowak- uczennice
Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ I POGADANKA PROFILAKTYCZNA O BEZPIECZEŃSTWIE W INTERNECIE ORAZ ODPOWIEDZIALNYM KORZYSTANIU Z MEDIÓW SPOŁECZNYCH

Dnia 25 marca 2019r. funkcjonariuszka z Komendy Powiatowe Policji ze Strzelec Kraj. przeprowadziła pogadankę profilaktyczną przy pomocy pokazu multimedialnego dla 43 uczniów kl. V
Podczas spotkania funkcjonariuszka policji wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci:
• przemoc werbalna ( wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż),
• rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka,
• publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji,
• tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.
Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o kategoriach zagrożeń korzystania z Internetu:
• kontakt z niebezpiecznymi treściami
• kontakt z niebezpiecznymi osobami
• przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc)
• uzależnienie od Internetu.
Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.
Uważam, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Pogadanka policjantki dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagog i wychowawca mam nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Organizator spotkania:
Wychowawca kl V b – Justyna Gorzko

Kangur Matematyczny

21 marca, 48 uczniów naszej szkoły przystąpiło do Konkursu Kangur Matematyczny. Uczestnicy rozwiązywali testy w kategoriach:Żaczek, Maluch, Beniami, Junior i Kadet.
Z niecierpliwości oczekujemy na wyniki.

Konkurs Recytatorski Poezji Obozowej

15 marca 2019 roku ponad pięćdziesięciu uczniów lubuskich szkół pięknie mówiło o historii w Dobiegniewie. W Muzeum Woldenberczyków po raz 17. zorganizowano Konkurs Recytatorski Poezji Obozowej, w którym i my, już tradycyjnie, wzięliśmy udział.
Konkurs powiatowy miał charakter otwarty z podziałem na kategorie wiekowe. Liczyła się nie tylko nienaganna dykcja, ale także przekazanie emocji związanych z dramatyczną historią oficerów przebywających w Oflagu IIC Woldenberg, który w czasie II wojny światowej funkcjonował w miejscowości.
Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę, zdobywając tytuły laureatów w obu kategoriach. Ze szkoły podstawowej laureatką została Hanna Rodzeń, a wyróżnienie otrzymała Milena Decowska- obie z klasy ósmej, natomiast z gimnazjum tytuł laureata zdobył Antoni Musiałowski, a drugie miejsce zdobyła Wiktoria Gruszewska –uczniowie z klas trzecich.

Gratulujemy reprezentantom i zwycięzcom !!!


D. Przeworska