sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

Klasa I - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - karty pracy - wydawnictwo Św. Wojciech – Poznań (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Klasa II - Kochamy Pana Jezusa - karty pracy - wydawnictwo Św. Wojciech – Poznań (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Klasa III- Przyjmujemy Pana Jezusa - karty pracy - wydawnictwo Św. Wojciech – Poznań (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Klasa IV - Jestem chrześcijaninem - podręcznik - wydawnictwo Św. Wojciech – Poznań (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Klasa V - Wierzę w Boga - podręcznik- wydawnictwo Św. Wojciech – Poznań (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Klasa VI - Wierzę w Kościół – podręcznik - wydawnictwo Św. Wojciech – Poznań (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Klasa VII- Spotkanie ze słowem - podręcznik- wydawnictwo Św. Wojciech – Poznań (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Klasa VIII- Aby nie ustać w drodze - podręcznik- wydawnictwo Św. Wojciech – Poznań (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

SPOTKANIE ZE SŁOWEM pt. "Dar życia".

10. 06. 2019 roku w naszej szkole odbyło się SPOTKANIE ZE SŁOWEM pt. "Dar życia". Spotkanie było zaadresowane do uczniów klas 4-8. Miało ono na celu rozbudzenie w słuchaczach zainteresowania poezją, kształtowanie umiejętnego odbioru przekazywanych treści, rozwijanie wyobraźni przez sztukę, uświadomienie sensu życia oraz by choć na chwilę przenieść się w "zaczarowany świat" wierszy, prozy.
Chętni uczniowie z klas 5-8 zaprezentowali wybrane przez siebie wiersze i fragmenty prozy. Mogliśmy posłuchać wspaniałych deklamacji, np. "Samochwały", "Nic dwa razy się nie zdarza", fragmentów "Pana Tadeusza", "Małego Księcia", "W pustyni i w puszczy", "Quo vadis". Zaproszeni uczniowie wysłuchali recytacji i czytanych fragmentów w wielkim skupieniu,a ich zachowanie świadczyło o zainteresowaniu spotkaniem i nagrodzili występujących gromkimi brawami.

D.P


VII Lubuski Sejmik Dziecięcy

Uczniowie Naszej Szkoły : Hanna Rodzeń i Kacper Malik 03.06.2019 r. uczestniczyli w obradach VII Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, pod hasłem „Warto być mieszkańcem Unii Europejskiej” w Zielonej Górze. W obradach wzięło udział 28 młodych Lubuszan. Radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające objęcie mandatu. Ich pracę obserwowali młodzi dziennikarze, którzy przed sesją odbyli warsztaty dziennikarskie. Poprowadziły je dziennikarki pracująca na co dzień w radiu – Agnieszka Der z RMF Maxxx oraz Karina Nicińska z Radia Index. Dzieci dowiedziały się na czym polega zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb materiału radiowego oraz jak się nagrywa i montuje materiał dźwiękowy do serwisu radiowego. Obrady prowadziła przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak, która opowiedziała o roli radnych i zadaniach sejmiku województwa. Młodzi radni otrzymali z rąk wicemarszałka Łukasza Poryckiego zaświadczenia o wyborze radnego lubuskiego sejmiku dziecięcego. Wcześniej, podzieleni zostali na 5 klubów, których zadaniem było wypracowanie argumentów potwierdzających tezę, że warto być mieszkańcem Unii Europejskiej.

R.T


Zuzia i Hania zostały posłankami!

Zuzia Nowak i Hania Rodzeń zostały laureatkami w ogólnopolskim konkursie o mandat posła XXV Sesji SDIM. Zdeklasowały przy tym konkurencję. Okazały się najlepsze w województwie lubuskim. Znalazły się w elitarnym gronie młodych posłów z całej Polski, którzy w dniach 11-12.05. 2019 r. w Sulejówku i Warszawie pracowali nad przygotowaniem projektów uchwał, które 460 młodych parlamentarzystów uchwali podczas obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2019 r.
Jak same mówią, praca nad aktami prawnymi była męcząca. Natomiast atmosfera, nowe znajomości i wszystko, co przy okazji tego wyjazdu miało miejsce – było niesamowite! Dziewczyny są zachwycone wyjazdem i nie żałują pracy nad projektem, który dał im wygraną.
Przed nimi wyjątkowy wyjazd na obrady dziecięcego sejmu – już wkrótce relacja z tego wydarzenia!

M. Sikora

Wyniki- posłowie XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży:

IV przerwa na czytanie

W dniach 14-15.05.2019 r. w naszej szkole członkinie KLUBU CZYTELNICZEGO na przerwach czytały młodszym kolegom fragmenty książek. Były to następujące teksty: „Leniusiołki”, „ Zabawki na wakacjach”, „ Zguba Michałka” i „ Uskrzydlony listonosz”. Utwory czytały: Natalia Ficner, Hanna Lasota, Hanna Grzechowiak i Weronika Grochowska. Opiekę nad wydarzeniem objęły Ewa Urycka i Mariola Sikora.
Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiła nas Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
Celem akcji jest:
 promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
 zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
 integracja środowiska lokalnego;
 pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI - Cała Polska czyta dzieciom” oraz Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty.
Akcja realizowana jest w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Portal sbp.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.
Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki na Facebooku 5 czerwca 2019 r.Profil Biblioteki na Facebooku

M. Sikora