sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Akcja - Sprzątanie Świata

W dniu 05.10.2015 uczniowie klas 4 – 6 wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Na kilka dni przed sprzątaniem, dzieci zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko. Rozmawialiśmy o konieczności nie śmiecenia i nie niszczenia przyrody, o konieczności dbania o środowisko oraz segregacji odpadów. Gdy nadszedł dzień sprzątania, dzieci pełne zapału, zaopatrzone w rękawiczki i odpowiednio oznaczone worki ruszyły w teren. Klasy zajęły się sprzątaniem lasu położonego w najbliższym sąsiedztwie naszej szkoły. Zbierane śmieci były segregowane w workach, następnie wyrzucone do odpowiednich pojemników na odpady. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim przejęciem.