sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Klasa 6b na pierwszej wycieczce w roku szkolnym 2018/2019

Klasa 6b poczuła się doroślej, sami bowiem zaplanowali wyjazd na wycieczkę do kina na film „Zegar czarnoksiężnika” oraz Open the door. W dopełnieniu formalności pomogła pełniąca obowiązki wychowawcy M. Sikora. Ale już bilety w pociągu uczniowie kupowali sami, nabywając tym samym nową umiejętność!
Cele wycieczki:
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu,
- integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej,
- poznanie nowych miejsc związanych z regionem.
Film rozbawił uczniów, ale prawdziwe emocje były w Open the door – miejscu, gdzie uczniowie współpracując, musieli odgadywać zagadki, które umożliwią im wyjście z zamkniętego pokoju. Tak zafascynował ich Egipt czy tajemniczy las, że po wyjściu już planowali kolejny wyjazd!
Czemu nie!

tekst: Mariola Sikora


Młodzi w akcji

Kolejny już raz zgłosiliśmy się do projektu edukacyjnego Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi w Akcji.
Jest ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych w całej Polsce. Program Młodzi w Akcji. jest realizowany w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się. Koordynatorkami programu są M. Sikora i Ewa Urycka.
Celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. Tegoroczna edycja dotyczy 100-lecia odzyskania niepodległości
Zastanowimy się czym jest dla nas niepodległość dzisiaj i w jaki sposób możemy działać w imię tej wartości w naszym codziennym życiu.
Przed nami konkretne działania! Wkrótce rekrutacja!
Naprawdę warto działać!

Przekonali się o tym uczestnicy dwóch programów realizowanych w ubiegłym roku szkolnym, którzy w nagrodę za realizację projektów MŁODZIW AKCJI i POCZYTAJMY zostali zaproszeni do udziału w czerwcu 2018 w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (OPPM 2018r.) na Zamku Królewskim w Warszawie.
Tylko 53 projekty z całej Polski, w tym dwa z naszej szkoły!
mlodziwakcji.ceo.org.pl

tekst: Mariola Sikora

BohaterON – włącz historię!

„BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.”
Informacje ze strony: bohateron.pl W tym roku szkolnym także nasza szkoła bierze udział w akcji pisania kartek do żyjących powstańców, ludzi o wielkich sercach, którzy walczyli o to, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Pisanie kartek ma charakter symboliczny, jest wyrazem pamięci i wdzięczności. To naprawdę niewiele za to co Bohaterowie powstania warszawskiego zrobili. Do projektu szkołę zgłosiła M. Sikora, która wspólnie z E. Urycką koordynuje przedsięwzięcie w szkole.
Do pisania kartek z uczniami włączyły się polonistki – D. Wysocka i D. Przeworska oraz nauczyciele klas 2 i 3 - panie R. Jarosz, E. Tomaszczyk i Bożena Szczepanek Wilczyńska.
bohateronwtwojejszkole.pl

tekst; Mariola Sikora

Posłowie wreszcie w Sejmie!

„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej” - takie było hasło XXIV sesji SDiM, która odbyła się w Parlamencie 27 września 2018 r. Było to posiedzenie przeniesione decyzją Marszałka Sejmu z 1 czerwca 2018 r.
Przypominamy, że nasi uczniowie Dominik Ficner i Julia Panek zostali laureatami konkursu na działanie edukacyjne, zajęli drugie miejsce w województwie lubuskim i zdobyli tym samym mandaty posłów (opiekę nad kandydatami na posłów sprawowała M. Sikora).
w sejmie
Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym, konkursem, w którym nagrodą dla najlepszych 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu. Jest on skierowany do uczniów w wieku 13-17 lat. Za realizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Pierwsza sesja SDiM odbyła się w 1994 r. Organizatorami XXIV sesji SDiM poza Kancelarią Sejmu, są - podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Młodzi uczestnicy wydarzenia mieli niepowtarzalną okazję do debatowania w sali obrad Sejmu. Wcześniej młodzież będzie miała możliwość spotkania i rozmowy z posłami klubów parlamentarnych w Sali Kolumnowej.
Podczas posiedzenia w Sali Plenarnej młodzież dyskutowała nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski.
Celem tegorocznej, jaki i poprzednich, sesji SDiM było kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej oraz popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP, co jest istotne ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości.
Gratulujemy młodym posłom!

tekst: Mariola Sikora

29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Święto zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki wiele lat temu.
Twórcy pomysłu uważają, że przedsięwzięcie:
 rozwija wyobraźnię i budowanie więzi międzyludzkie,
 trenuje także mózg, poprawia krążenie,
 pomaga zachować psychiczną równowagę.
Niektórzy twierdzą, że również odmładza i wygładza zmarszczki poprzez rozluźnianie mięśni twarzy. Warto czytać dzieciom, seniorom, chorym czy ukochanej osobie.
W naszej szkole także p. Ewa Urycka zorganizowała głośne czytanie. Uczennice z klubu czytelniczego czytały uczniom klas młodszych. Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Brawa dla osób zaangażowanych!
tekst: Mariola Sikora