sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Wspólna wywiadówka

24 października rodzice i uczniowie klasy III uczestniczyli we wspólnej wywiadówce. Uczniowie przedstawili rodzicom swoje wytwory, sprawdziany oraz „dłonie”, na których wypisali swoje mocne strony. Ponadto wspólnie z rodzicami zastanawiali się i zapisywali na kartkach, co im przeszkadza, a co pomaga podczas nauki w szkole. Następnie wszystkie strony przedstawiały pomysły działań, które spowodują eliminację czynników przeszkadzających w nauce. W przedsięwzięciu ważną rolę odgrywały dzieci, ponieważ ich postawa i zaangażowanie były znakomitym bodźcem do aktywności rodziców.
Udana wywiadówka to ważny krok w stronę dobrej komunikacji z rodzicami, również dzieci poczuły się ważne i docenione, ponieważ miały swój udział w jej przygotowaniu. Ponadto ten rodzaj wspólnego spotkania wpływa na budowanie pozycji uczniów, ponieważ nie tylko mówiono o nich, ale także rozmawiano z nimi.

BSW

Lekcje otwarte

Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią 16 października zaprosili rodziców na lekcje otwarte. Podczas zajęć polonistycznych uczniowie odbywali podróż po krajach europejskich i pracowali z mapą. Natomiast podczas zajęć matematycznych rozwiązywali w grupie zadania tekstowe, dokonywali podziału całości na 2, 3, 4, 6, 8 części oraz pisali działania do wykonywanych czynności.
Zajęcia otwarte dały rodzicom niepowtarzalną okazję poznania swojego dziecka w sytuacjach szkolnych. Zobaczenia, jak odnajduje się w grupie szkolnej– jakie ma relacje z rówieśnikami, a także z nauczycielem, czy potrafi skupić się podczas zajęć, czy zapamiętuje i wykonuje polecenia, czy potrafi pracować w grupie oraz co sprawia mu trudności i jak z nim pracować, aby pomóc mu w jego problemach. Największą radość z zajęć otwartych miały jednak same dzieci, dla których obecność mamy czy taty w szkole miało wyjątkową wartość.

BSW

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach realizacji zaplanowanych zadań z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących zajęciach:
-uczniowie klas młodszych mogli poznać zawód strażaka oraz sprzęt specjalistyczny, którego używają do gaszenia pożarów.
-klasy starsze prezentowały zawody swojej przyszłości oraz zawody swoich rodziców w pracach plastycznych,
-starsi uczniowie mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami konkretnych zawodów: (spawacza, adwokata oraz aktora).

AMF

Zajęcia z psychologiem

W ramach wsparcia pedagogiczno-psychologicznego specjaliści z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Drezdenku prowadzą, co roku zajęcia z rodzicami i uczniami. W obecnym roku szkolnym zostały przeprowadzone w klasach:
-18.10.2018 r. w kl.IV pt.:" Razem działamy lepiej- zajęcia rozwijające współpracę zespołową"
-24.10.2017r. w kl.VII pt.:" Wirtualny świat"
-25.10.2018r. w kl.VI pt.:" Chcę być twórczy- zajęcia rozwijające kreatywność myślenia"
oraz 24.10.2018r. odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów kl.I-III na temat : "Zachowania trudne u dzieci. Ja je rozumieć i jak sobie z nimi radzić".
Rodzice po prelekcji mogli uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z p.psycholog.
Dziękujemy za fachową pomoc w realizacji naszych działań pomocowych.

AMF

Spektakl profilaktyczny

W dniu 22.10 .2018 r. dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spektaklach profilaktycznych. Młodsi uczniowie oglądali "Kabaret na jednej nodze", a starsi byli odbiorcami spektaklu " Zaplątani w sieci". Aktorzy pochwali odbiorców profilaktycznych morałów oraz dużego zaangażowania ze strony uczniów w przedstawienia.


AMF