sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Prezentacje szkół średnich

Zgodnie z założeniami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego uczniowie najstarszych klas naszej szkoły uczestniczyli w wielu prezentacjach szkół średnich.
22.02.2019r. odwiedzili„Targi Pracy” w Strzelcach Kraj., gdzie mogli uzyskać informację na temat kierunków nauczania oraz rekrutacji do strzelceckich szkół średnich. Dodatkowo poznać zakłady pracy z terenu Strzelec Kraj. Mieli możliwość kontaktu z pracodawcami, w związku z możliwością realizacji praktyk zawodowych na kolejnym szczeblu ścieżki edukacyjnej.Zgodnie z założeniami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego uczniowie najstarszych klas naszej szkoły uczestniczyli w wielu prezentacjach szkół średnich.
13.03.2019r. byli gośćmi„Gorzowskich Targów Edukacyjnych”, podczas których mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami gorzowskich szkól średnich. Mogli porozmawiać o specyfice i możliwościach nauki, charakterze pracy na lekcjach, formach zaliczeń i zajęciach dodatkowych.
W marcu i kwietniu odwiedzili nas przedstawiciele szkół średnich.
18.03.2019r.
ZS Ogrodniczych z Gorzowa Wlkp.
25.03.2019r.:
ZS Strzelce Kraj.
CKZiU Strzelce Kraj.
ZS Drezdenko
28.03.2019r.:
Zespołu Szkół Nr 1 z Gorzowa Wlkp. przy ZDZ
04.04.2019r.:
ZS z Krzyża Wlkp.
Na kwiecień zaplanowane są wyjazdy do szkół średnich z trenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Podczas marcowej wywiadówki (27.03.2019r.) rodzice mieli możliwość wsłuchania przedstawicieli szkół średnich: ZS Strzelce Kraj., ZS Drezdenko, którzy przedstawili oferty dotyczące swoich szkół.

AMF

Konkurs profilaktyczny „Z profilaktyką na Ty”

W ramach działań profilaktycznych, zgodnych z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w grudniu odbył się konkurs profilaktyczny „Z profilaktyką na Ty”.
Uczniowie wzięli udział w dwóch kategoriach:
klasy I-III w konkursie plastycznym pt. „Wiem, co zrobić, aby być zdrowym”, w którym jury wyłoniło 3 miejsca oraz 4 wyróżnienia.
Miejsca:
I-Agata Kołodziej-kl.IIIa,
II- Wiktoria Kaczmarek-kl.IIIa
III-Maciej Wilk-kl.IIIa
Wyróżnieni:
Zuzanna Ptak-kl.IIIa,
Maria Kołodziej-kl.IIIa,
Maciej Łukaszonek,- kl.Ib,
Grzegorz Barczewski- kl.Ib.

klasy IV-VIII w II etapowym konkursie „Brak nudy, brak uzależnienia”,na który składało się wykonanie tematycznej ulotki oraz zaliczenie testu wiedzy.
Miejsca:
I -drużyna kl. Va w składzie Alicja Młyńska, Jakub Buchelt, Agata Krysztofowicz
II -drużyna kl.IVb- Wiktoria Lipińska, Aleksandra Kruszona, Lena Kucharska
III- drużyna kl.IVa- Ewelina Długołęcka, Klaudia Rybska, Emma Czostek.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za ufundowanie nagród.

Zespół ds. promocji zdrowia

Chcemy zostać posłankami XXV Sesji SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY!

Dobre tradycje są warte kontynuacji, dlatego podjęłyśmy się zadania, które, mamy nadzieję, pomoże nam uzyskać mandaty posłanek na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Naszym zadaniem jest realizacja projektu, w którym upamiętnimy losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, a którego działalność w czasie II wojny miała pozytywny charakter.
Musiałyśmy zmierzyć się z zadaniem rozpowszechnienia, zarówno historii, jak i osoby, o której zdecydowałyśmy się opowiedzieć.
Wybrałyśmy postać posła, Marszałka Sejmu, premiera, ministra, senatora, jeńca Oflagu II C Woldenberg - Kazimierza Świtalskiego. Zaplanowałyśmy i realizujemy wiele działań służących upowszechnieniu i upamiętnieniu tej osoby. Najpierw chciałyśmy się dowiedzieć jaka jest wiedza środowiska, w którym żyjemy na temat czasów II Rzeczypospolitej. W tym celu wykorzystałyśmy możliwości Internetu i za pomocą Formularza Google przeprowadziłyśmy ankietę. Wyniki przekonały nas do tego, trzeba upowszechniać wiedzę na ten temat. Śladami naszego bohatera wybrałyśmy się do Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. Zaprzyjaźniona drukarnia wydrukowała nam ulotki i plakaty. Organizujemy spotkania w środowisku lokalnym (w ŚDS, ze strażakami z OSP, Stowarzyszeniem Tęcza). Przygotowałyśmy film oraz stronę poświęconą Kazimierzowi Świtalskiemu - https://kswitalski.pl.tl/. Szukamy informacji w różnych źródłach i miejscach. Jesteśmy umówione z w Delegaturze IPN w Gorzowie Wlkp. oraz w WIMBP także w Gorzowie. Nasze działania dokumentujemy na profilu na Facebooku nasze działania
Regulamin rekrutacji do projektu SDiM wymaga, byśmy nasze działania prowadziły poza szkołą, w środowisku lokalnym, ale zapewne postać Kazimierz Świtalskiego po zakończeniu projektu przedstawimy także naszym kolegom, przygotowując gazetkę oraz prezentując stronę i przygotowany film. To osoba ważna dla historii Polski, wielowymiarowa, niezwykle aktywna w dwudziestoleciu międzywojennym. To wieloletni współpracownik Józefa Piłsudskiego i z tego powodu prześladowany w czasach rządów komunistycznych. Zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, którego okoliczności nie wyjaśniono, a śledztwo umorzono. opracowanie ze zdjęciami

Hanna Rodzeń i Zuzanna Nowak- uczennice
Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ I POGADANKA PROFILAKTYCZNA O BEZPIECZEŃSTWIE W INTERNECIE ORAZ ODPOWIEDZIALNYM KORZYSTANIU Z MEDIÓW SPOŁECZNYCH

Dnia 25 marca 2019r. funkcjonariuszka z Komendy Powiatowe Policji ze Strzelec Kraj. przeprowadziła pogadankę profilaktyczną przy pomocy pokazu multimedialnego dla 43 uczniów kl. V
Podczas spotkania funkcjonariuszka policji wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci:
• przemoc werbalna ( wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż),
• rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka,
• publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji,
• tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.
Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o kategoriach zagrożeń korzystania z Internetu:
• kontakt z niebezpiecznymi treściami
• kontakt z niebezpiecznymi osobami
• przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc)
• uzależnienie od Internetu.
Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.
Uważam, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Pogadanka policjantki dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagog i wychowawca mam nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Organizator spotkania:
Wychowawca kl V b – Justyna Gorzko

Kangur Matematyczny

21 marca, 48 uczniów naszej szkoły przystąpiło do Konkursu Kangur Matematyczny. Uczestnicy rozwiązywali testy w kategoriach:Żaczek, Maluch, Beniami, Junior i Kadet.
Z niecierpliwości oczekujemy na wyniki.