sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Zebranie rodziców klas ósmych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego serdecznie zaprasza Rodziców Uczniów klas ósmych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 25. 09. 2019. o godzinie 17.00 w sali nr 5.
Temat spotkania:
1) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
2) Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2019/2020
3) Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku.

Agnieszka Lis

(dyrektor szkoły)