sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

VII Lubuski Sejmik Dziecięcy

Uczniowie Naszej Szkoły : Hanna Rodzeń i Kacper Malik 03.06.2019 r. uczestniczyli w obradach VII Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, pod hasłem „Warto być mieszkańcem Unii Europejskiej” w Zielonej Górze. W obradach wzięło udział 28 młodych Lubuszan. Radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające objęcie mandatu. Ich pracę obserwowali młodzi dziennikarze, którzy przed sesją odbyli warsztaty dziennikarskie. Poprowadziły je dziennikarki pracująca na co dzień w radiu – Agnieszka Der z RMF Maxxx oraz Karina Nicińska z Radia Index. Dzieci dowiedziały się na czym polega zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb materiału radiowego oraz jak się nagrywa i montuje materiał dźwiękowy do serwisu radiowego. Obrady prowadziła przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak, która opowiedziała o roli radnych i zadaniach sejmiku województwa. Młodzi radni otrzymali z rąk wicemarszałka Łukasza Poryckiego zaświadczenia o wyborze radnego lubuskiego sejmiku dziecięcego. Wcześniej, podzieleni zostali na 5 klubów, których zadaniem było wypracowanie argumentów potwierdzających tezę, że warto być mieszkańcem Unii Europejskiej.

R.T