sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Prezentacje szkół średnich

Zgodnie z założeniami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego uczniowie najstarszych klas naszej szkoły uczestniczyli w wielu prezentacjach szkół średnich.
22.02.2019r. odwiedzili„Targi Pracy” w Strzelcach Kraj., gdzie mogli uzyskać informację na temat kierunków nauczania oraz rekrutacji do strzelceckich szkół średnich. Dodatkowo poznać zakłady pracy z terenu Strzelec Kraj. Mieli możliwość kontaktu z pracodawcami, w związku z możliwością realizacji praktyk zawodowych na kolejnym szczeblu ścieżki edukacyjnej.Zgodnie z założeniami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego uczniowie najstarszych klas naszej szkoły uczestniczyli w wielu prezentacjach szkół średnich.
13.03.2019r. byli gośćmi„Gorzowskich Targów Edukacyjnych”, podczas których mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami gorzowskich szkól średnich. Mogli porozmawiać o specyfice i możliwościach nauki, charakterze pracy na lekcjach, formach zaliczeń i zajęciach dodatkowych.
W marcu i kwietniu odwiedzili nas przedstawiciele szkół średnich.
18.03.2019r.
ZS Ogrodniczych z Gorzowa Wlkp.
25.03.2019r.:
ZS Strzelce Kraj.
CKZiU Strzelce Kraj.
ZS Drezdenko
28.03.2019r.:
Zespołu Szkół Nr 1 z Gorzowa Wlkp. przy ZDZ
04.04.2019r.:
ZS z Krzyża Wlkp.
Na kwiecień zaplanowane są wyjazdy do szkół średnich z trenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Podczas marcowej wywiadówki (27.03.2019r.) rodzice mieli możliwość wsłuchania przedstawicieli szkół średnich: ZS Strzelce Kraj., ZS Drezdenko, którzy przedstawili oferty dotyczące swoich szkół.

AMF