sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

  • Home
  • Blog
  • Konkurs profilaktyczny „Z profilaktyką na Ty”

Konkurs profilaktyczny „Z profilaktyką na Ty”

W ramach działań profilaktycznych, zgodnych z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w grudniu odbył się konkurs profilaktyczny „Z profilaktyką na Ty”.
Uczniowie wzięli udział w dwóch kategoriach:
klasy I-III w konkursie plastycznym pt. „Wiem, co zrobić, aby być zdrowym”, w którym jury wyłoniło 3 miejsca oraz 4 wyróżnienia.
Miejsca:
I-Agata Kołodziej-kl.IIIa,
II- Wiktoria Kaczmarek-kl.IIIa
III-Maciej Wilk-kl.IIIa
Wyróżnieni:
Zuzanna Ptak-kl.IIIa,
Maria Kołodziej-kl.IIIa,
Maciej Łukaszonek,- kl.Ib,
Grzegorz Barczewski- kl.Ib.

klasy IV-VIII w II etapowym konkursie „Brak nudy, brak uzależnienia”,na który składało się wykonanie tematycznej ulotki oraz zaliczenie testu wiedzy.
Miejsca:
I -drużyna kl. Va w składzie Alicja Młyńska, Jakub Buchelt, Agata Krysztofowicz
II -drużyna kl.IVb- Wiktoria Lipińska, Aleksandra Kruszona, Lena Kucharska
III- drużyna kl.IVa- Ewelina Długołęcka, Klaudia Rybska, Emma Czostek.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za ufundowanie nagród.

Zespół ds. promocji zdrowia