sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

W ostatnich dniach obchodziliśmy w całym kraju 100 – lecie Odzyskania Niepodległości.
11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata.
Także w naszej szkole godnie uczciliśmy tę rocznicę. Dzień 9.11. 2018 r. był wielkim patriotycznym świętem. Zrealizowaliśmy kilka działań, których celem było: rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością; wzmacnianie więzi z narodem, jego historią; umacnianie postawy patriotycznej; rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych; kształtowanie wrażliwości muzycznej, plastycznej i poetyckiej; zachęcanie uczniów do twórczego uczestniczenia w życiu szkolnym i społecznym; integracja społeczności szkolnej i lokalnej.


Były to:
1. Projekt edukacyjny „Moja Biało-Czerwona”.
2. „Bicie rekordu dla Niepodległej” – udział społeczności szkolnej we wspólnym odśpiewaniu hymnu – projekt MEN.
3. „Czytanie dla Niepodległej” – program KO w Gorzowie Wlkp.
Dwie pierwsze godziny lekcyjne uczniowie klas IV- VIII i gimnazjalnych poświęcili na realizację projektu edukacyjnego. Zespół humanistyczny (nauczyciele j. polskiego i historii) przygotował scenariusze zajęć dla uczniów klas 4-8 i gimnazjalnych związane z obchodami Stulecia Niepodległości. Również nauczyciele klas 1-3 realizowali tego dnia zagadnienia patriotyczne.
Tematyka w poszczególnych zespołach klasowych:
Kl.4,5 Kto ty jesteś?
Kl.6 Siedem polskich cudów natury.
Kl.7 Siedem polskich cudów architektury (zabytki).
Kl.8 Ranking wielkich Polaków (postaci historyczne)
Kl.3 (gimn.) Ranking wielkich Polaków (postaci nauki i kultury).
Uczniowie klas 4-5 wykonywali zadania w grupach, natomiast starsze klasy przygotowywały tematyczne plakaty. Dwie godziny lekcyjne upłynęły bardzo szybko, a efekty okazały się ciekawe. Młodzież wykazała się pomysłowością i zaangażowaniem.
O godzinie 11.00 zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie uroczystości rozpoczęły się zgodnie z ceremoniałem szkolnym. Został wprowadzony sztandar szkoły . Gości przywitał zastępca dyrektora szkoły p. Ryszard Tutko. Dokładnie o 11.11 ponad 300 uczniów naszej szkoły z nauczycielami, rodzicami, władzami gminy i przedstawicielami gminnych instytucji odśpiewało cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego”. Śpiew a cappella poprowadził chór szkolny pod opieką p. R. Jarosz. Natomiast o godz. 12.00 rozpoczęło się recytowanie utworów patriotycznych w ramach programu „Czytanie dla Niepodległej”.Cóż to było za doniosłe wydarzenie! Przepiękne utwory czytali uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz władz gminnych. A zaczęli uczniowie klas 1-3, którzy wspólnie recytowali „Katechizm polskiego dziecka”. W nastrojowej scenerii, przy stole okrytym białym obrusem, obok wazonu z czerwonymi różami leżały dzieła wybitnych polskich poetów. To tu zasiadały osoby czytające. Atmosfera była podniosła, a powagi temu wydarzeniu dodawał fakt, iż „CZYTANIE DLA NIEPODLEGŁEJ” było elementem programu Uroczystej Sesji Rady Gminy Stare Kurowo.
Sesję otworzyła Przewodnicząca p. Maria Harmacińska, która nawiązała do historii i przypomniała wszystkim uczestnikom z jakiego powodu się zgromadziliśmy. Takiej Sesji Rady Gminy w Starym Kurowie jeszcze nie było! Audytorium stanowili bowiem radni, władze gminy, zaproszeni goście oraz ok. 300 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli i wysłuchali także perfekcyjną recytację „Reduty Ordona” z filmu „Syzyfowe prace” w wykonaniu Tomasza Piątkowskiego. Słowo czytane było wzbogacone pieśniami patriotycznymi wykonanymi przez szkolny chór pod opieką p. Renaty Jarosz. Dekorację przygotowała p. Ewa Urycka, przy wsparciu p. Małgorzaty Raczyckiej – Sieniawskiej i p. Marioli Sikory, która działanie koordynowała. Pani Ewa wykonała także kotyliony dla nauczycieli, chóru oraz gości i uczestników projektu.

M. Sikora