sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Wspólna wywiadówka

24 października rodzice i uczniowie klasy III uczestniczyli we wspólnej wywiadówce. Uczniowie przedstawili rodzicom swoje wytwory, sprawdziany oraz „dłonie”, na których wypisali swoje mocne strony. Ponadto wspólnie z rodzicami zastanawiali się i zapisywali na kartkach, co im przeszkadza, a co pomaga podczas nauki w szkole. Następnie wszystkie strony przedstawiały pomysły działań, które spowodują eliminację czynników przeszkadzających w nauce. W przedsięwzięciu ważną rolę odgrywały dzieci, ponieważ ich postawa i zaangażowanie były znakomitym bodźcem do aktywności rodziców.
Udana wywiadówka to ważny krok w stronę dobrej komunikacji z rodzicami, również dzieci poczuły się ważne i docenione, ponieważ miały swój udział w jej przygotowaniu. Ponadto ten rodzaj wspólnego spotkania wpływa na budowanie pozycji uczniów, ponieważ nie tylko mówiono o nich, ale także rozmawiano z nimi.

BSW