sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Lekcje otwarte

Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią 16 października zaprosili rodziców na lekcje otwarte. Podczas zajęć polonistycznych uczniowie odbywali podróż po krajach europejskich i pracowali z mapą. Natomiast podczas zajęć matematycznych rozwiązywali w grupie zadania tekstowe, dokonywali podziału całości na 2, 3, 4, 6, 8 części oraz pisali działania do wykonywanych czynności.
Zajęcia otwarte dały rodzicom niepowtarzalną okazję poznania swojego dziecka w sytuacjach szkolnych. Zobaczenia, jak odnajduje się w grupie szkolnej– jakie ma relacje z rówieśnikami, a także z nauczycielem, czy potrafi skupić się podczas zajęć, czy zapamiętuje i wykonuje polecenia, czy potrafi pracować w grupie oraz co sprawia mu trudności i jak z nim pracować, aby pomóc mu w jego problemach. Największą radość z zajęć otwartych miały jednak same dzieci, dla których obecność mamy czy taty w szkole miało wyjątkową wartość.

BSW