sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach realizacji zaplanowanych zadań z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących zajęciach:
-uczniowie klas młodszych mogli poznać zawód strażaka oraz sprzęt specjalistyczny, którego używają do gaszenia pożarów.
-klasy starsze prezentowały zawody swojej przyszłości oraz zawody swoich rodziców w pracach plastycznych,
-starsi uczniowie mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami konkretnych zawodów: (spawacza, adwokata oraz aktora).

AMF