sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Czesława Wilińskiego odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Agnieszki Lis, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych nauczycieli emerytów. Pani Dyrektor mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie przekazała głos uczniom, którzy przygotowali przedstawienie. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Występ uświetnił pokaz mody nauczycielskiej, który spotkał się z ogromnym entuzjazmem publiczności. Po zakończonej akademii uczniowie udali się do klas, a zaproszeni goście na słodki poczęstunek.

JT