sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

  • Home
  • Blog
  • „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”

„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”

Rok 2018 jest rokiem stulecia odzyskania prze nasz kraj niepodległości. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie imienia Czesława Wilińskiego czynnie włączają się w te obchody. Julia Panek i Dominik Ficner starają się o mandaty posłów XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podtrzymują tradycję, ponieważ z naszej miejscowości było już ok. 30 posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Na podstawie zrealizowanych projektów wyłonionych zostanie 460 najlepszych uczniów, którzy staną się uczestnikami Sejmu Dzieci i Młodzieży. Posiedzenie SDiM odbędzie się 1 czerwca 2018 r., w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Hasło tegorocznej Sesji brzmi: “Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”
XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu:
a) naukę postaw patriotycznych i obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
b) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej oraz narodowej;
c) przybliżenie młodzieży historii polskiego parlamentaryzmu i historii Drugiej Rzeczypospolitej;
d) uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej;
e) doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych;
f) przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji jest Kancelaria Sejmu, współpracująca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Informacje o sesji są publikowane na stronie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz stronach internetowych: Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Bycie uczestnikiem/uczestniczką Sejmu Dzieci i Młodzieży to wielka odpowiedzialność, ale także zobowiązanie wobec społeczności lokalnej – szkoły, miejsca zamieszkania, dlatego też tegoroczny projekt edukacyjny, który realizujemy jest ściśle związany z życiem społeczności lokalnej.
Zadaniem uczniów jest przygotowanie kampanii wyborczej wybranego posła z lat 1919 -1922. My wybraliśmy posłankę Zofię Moraczewską – żonę późniejszego premiera Jędrzeja Moraczewskiego. W pierwszym sejmie znalazło się zaledwie osiem kobiet. Wybór został potwierdzony w Instytucie Pamięci Narodowej.
W związku z tym dnia 4 kwietnia 2018 r. o godzinie 16 uczniowie organizują w Gminnym Ośrodku Kultury raut wyborczy wymienionej posłanki, połączony z wiecem i poczęstunkiem. W GOK-u można obejrzeć przygotowaną przez uczniów wystawę o życiu i działalności posłanki Zofii Moraczewskiej.

Link do profilu SDiM

Posłowie Pierwszego Sejmu Niepodległej Rzeczypospolitej