sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

MŁODZI W AKCJI w naszej szkole


W zimowych miesiącach I semestru czworo uczniów klasy 3b gimnazjalnej realizowało projekt BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ w ramach programu CEO MŁODZI W AKCJI
Julia Ficner, Dominik Drega, Marta Korczyńska oraz Klaudia Sosnowska.


CO SIĘ DZIAŁO?
Od września 2018r. w ramach reformy klasy gimnazjalne stały się częścią Szkoły Podstawowej im. Czesława Wilińskiego. Przystąpiliśmy do programu MŁODZI W AKCJI zachęceni przez wcześniejsze działania naszych starszych kolegów w ramach SZKOŁY DEMOKRACJI, MŁODZI GŁOSUJĄ CZY MŁODEGO OBYWATELA.

Do pracy zaangażowało się czworo uczniów z różnych miejscowości.
Po zapoznaniu się z programem wybraliśmy ścieżkę WARSZTATY PRZYSZŁOŚCIOWE.
Przeprowadziliśmy diagnozę środowiskowa i zatytułowaliśmy nasz projekt BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ.

Diagnozując, rozmawialiśmy z rodzicami , przedstawicielami samorządowców- sołtysami, strażakami , a wśród naszych kolegów przeprowadziliśmy ankietę.

W ten sposób określiliśmy miejsca na terenie naszej gminy, które mogą byś tak zmienione w przyszłości, by były bezpieczniejsze – nie tylko piękne.

Wykonaliśmy dokumentację fotograficzną, nanieśliśmy te miejsca na mapę.

Przygotowaliśmy zaproszenia dla przedstawicieli społeczności lokalnej i zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych do udziału w WARSZTATACH PRZYSZŁOŚCIOWYCH, które miały miejsce 26.02.2018 r.

Ogromnie cieszymy się, że w warsztatach wzięła udział młodzież, ale też przedstawiciele nauczycieli, strażaków, nasz dzielnicowy i przedstawiciel władz samorządowych.

Podczas warsztatów była ożywiona dyskusja, pojawiło się wiele nowych wniosków, a dorośli byli zaskoczeni tym, jak ważna dla młodych jest bezpieczna przyszłość.

DO KOGO KIEROWALIŚMY SWOJE DZIAŁANIA?

Wnioski, które sformułowaliśmy w wyniku diagnozy oraz te, które pojawiły się podczas warsztatów przekażemy władzom gminy. Zapewniono nas, że niektóre po modyfikacji są do zrealizowania. Zadeklarowaliśmy udział uczniów w działaniach.

KTO NAM POMAGAŁ W DZIAŁANIACH?

Mogliśmy liczyć na rodziców, sołtysów oraz strażaków. Także nauczyciele i pani dyrektorów ułatwiali nam działania na terenie szkoły.

Julia, Klaudia, Dominik, Marta