sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

  • Home
  • Blog
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

W piątek 10 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły, zaproszonych gości, starszych kolegów i koleżanek, nauczycieli i rodziców, zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
Po krótkim przywitaniu gości odbył się pokaz wiedzy i umiejętności przyszłych uczniów, który wypadł znakomicie. Dzieci udowodniły, że wiedzą, jak nazywa się nasza ojczyzna i znają barwy ojczyste, pokazały jak pięknie recytują i śpiewają. Przekonały widzów, że znają zasady zachowania się w szkole i potrafią bezpiecznie poruszać się po drogach. Krótko mówiąc udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły. W trakcie składania ślubowania wszyscy pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Aktu pasowania na ucznia dokonała Pani dyrektor. Uczniowie klas pierwszych otrzymali swój pierwszy ważny dokument – legitymację szkolną oraz pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia. Rodzice i zaproszeni goście również wręczyli uczniom upominki. Po zakończonej akademii nasi bohaterowie wraz z gośćmi, nauczycielami i rodzinami udali się na słodki poczęstunek, zorganizowany przez rodziców.
Jesteśmy przekonani, że ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci. Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów w nauce i powodów do radości