sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Andrzejki dla klas I-III

30 listopada odbyły się w naszej szkole Andrzejki zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Wróżki z klasy III gimnazjum przygotowały na tę okazję wiele wróżb i zabaw dla uczniów klas młodszych. Każdy mógł dowiedzieć się, co czeka go w przyszłości: szczęście, pieniądze, miłość, pech czy może jakaś inna niespodzianka.

Opiekun SU JuniorWycieczka do Berlina


Tradycją naszej szkoły są wyjazdy na jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku szóstego grudnia wyruszyliśmy do Berlina. Celem wycieczki było przede wszystkim poznanie bogatej historii, kultury i zabytków stolicy naszych zachodnich sąsiadów. Zwiedzanie zaczęliśmy od wystawy „Little Big City”. To 7 interaktywnych makiet, które opowiadają 700 lat historii Berlina. Każda miniatura odpowiada innemu okresowi w historii miasta. Każda z opisanych makiet jest interaktywna: mogliśmy więc wziąć czynny udział w obaleniu muru berlińskiego, wspólnie ze strażakami gasiliśmy pożar Reichstagu i uczestniczyliśmy w wyścigu konnych zaprzęgów.
Następnie udaliśmy się do Muzeum Historii Naturalnej aby podziwiać największy na świecie wystawiony szkielet brachiozaura brancai o wysokości ponad 13 m. Kolejną atrakcją było zdobycie kolumny zwycięstwa. Wspięliśmy się po 285 stopniach aby z wysokości 50,66 m podziwiać panoramę miasta i najważniejsze zabytki, które potem raz jeszcze mogliśmy podziwiać zza szyb autokaru. Ostatnia atrakcją był jarmark świąteczny, na którym kupiliśmy pamiątki oraz zajadaliśmy się smażonymi kiełbaskami i owocami w czekoladzie.

JTŚlubowanie z pasowaniem na ucznia pierwszoklasistów
Uczniowie klas pierwszych, przez trzy miesiąceprzygotowywali się, do tak ważnej dla nich uroczystości, która nastąpiła 23 listopada. W obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów z klas młodszych, pierwszaki złożyły uroczyste ślubowaniei zostałypasowane przez Panią Dyrektor Agnieszkę Lis na uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego.Pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności występem artystycznym, pozytywnie ocenionym przez wybrane jury, w skład którego wchodziły panie: Pani Dyrektor Agnieszka Lis, Pani Wójt Magdalena Szydełko, Pani Przewodnicząca RR Beata Rokaszewicz, Pani Kierownik GZO Elżbieta Kobylak. Dzieci wykazały się znajomością kraju ojczystego, symboli narodowych, znaków drogowych, zasad zachowania się w szkole. Pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Otrzymały upominki i słodkości od rodziców i zaproszonych gości.Ślubowanie z pasowaniem na ucznia pierwszoklasistów.

Oby tak dalej pierwszaki!!!


Bogusława Pogorzelska


Dzień Chłopaka w klasach młodszych

Z okazji Dnia Chłopaka w klasach młodszych przeprowadzono plebiscyt na „Super chłopaka”. Wyboru dokonały dziewczynki- koleżanki z klasy. Oto lista zwycięzców:
Klasa I a- Wojciech Swaryczewski
Klasa I b- Marcel Swaryczewski
Klasa II a- Aleksander Piątek
Klasa II b- Fabian Borakiewicz
Klasa III- Patryk Sosiński

Gratulujemy!!!


Opiekun SU Junior- A. Łukaszonek