sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

W DRODZE DO SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 2018

Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej

W 2018 roku obchodzimy stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego czynnie włączają się w te obchody. Starają się o mandaty posłów XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podtrzymują tradycję, ponieważ z naszej miejscowości było już ok. 30 posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży. Hasło tegorocznej Sesji brzmi: “Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

Cele tegorocznej Sesji to między innymi:
 nauka postaw patriotycznych i obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymywanie oraz rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej,
 przybliżenie młodzieży historii polskiego parlamentaryzmu i historii Drugiej Rzeczypospolitej.

Zadaniem kandydatów było przygotowanie kampanii wyborczej wybranego posła z lat 1919-1922. Dominik Ficner i Julia Panek wybrali posłankę Sejmu Ustawodawczego Zofię Moraczewską – żonę premiera Jędrzeja Moraczewskiego. W pierwszym Sejmie znalazło się zaledwie osiem kobiet. Zauważono jednak, że polskie kobiety uzyskały prawa wyborcze już w 1918 roku. Wybór uczniowie potwierdzili w Instytucie Pamięci Narodowej.

W czasie kampanii wyborczych 1919 i 1922 roku w Polsce nie było telewizji, a pierwsza oficjalna stacja radiowa pojawiła się 18 kwietnia 1926 roku.

Julia i Dominik postanowili wrócić do pierwszych lat niepodległości. Na sesji rady gminy 23 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury otworzyli wystawę poświęconą życiu i dokonaniom Zofii Anny Moraczewskiej, którą mieszkańcy Starego Kurowa mogli oglądać przez dwa tygodnie.

Natomiast 4 kwietnia 2018 r. odbył się wiec z plakatami wyborczymi, na którym rozdawano także ulotki. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury miał miejsce raut wyborczy. W programie został wyświetlony film o posłance w konwencji filmu niemego. Uczniowie zmontowali go z dostępnych materiałów. Aby wszystko przypominało lata dwudzieste, na scenie pojawiło się pianino. Miejscowe firmy cateringowe pomogły przygotować bogaty poczęstunek, jak na raut przystało. Były też kelnerki ubrane w stylu retro i stylizowany projektor filmowy. Spotkanie uświetnił występ uczennicy klasy VII – Darii Zatońskiej. Raut zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy, przewodnicząca rady, p. dyrektor szkoły, radni, przedstawiciele stowarzyszeń, rodzice, byli posłowie na SDiM, rodzice, uczniowie i mieszkańcy gminy. Starostwo reprezentowała radna powiatowa, a od wojewody lubuskiego młodzi organizatorzy otrzymali list aprobujący włączenie się młodzieży w obchody stulecia niepodległości.

Była to piękna lekcja historii, podczas której uczestnicy zostali przeniesieni w klimat lat dwudziestych. Spotkaniu towarzyszyły melodie z tego okresu. Goście, po zakończeniu prezentacji wybranej przez uczniów sylwetki Zofii Moraczewskiej, mogli porozmawiać, kosztując pyszności, które pojawiły się na przepięknie nakrytym stole.


„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”

Rok 2018 jest rokiem stulecia odzyskania prze nasz kraj niepodległości. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie imienia Czesława Wilińskiego czynnie włączają się w te obchody. Julia Panek i Dominik Ficner starają się o mandaty posłów XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podtrzymują tradycję, ponieważ z naszej miejscowości było już ok. 30 posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Na podstawie zrealizowanych projektów wyłonionych zostanie 460 najlepszych uczniów, którzy staną się uczestnikami Sejmu Dzieci i Młodzieży. Posiedzenie SDiM odbędzie się 1 czerwca 2018 r., w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Hasło tegorocznej Sesji brzmi: “Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”
XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu:
a) naukę postaw patriotycznych i obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
b) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej oraz narodowej;
c) przybliżenie młodzieży historii polskiego parlamentaryzmu i historii Drugiej Rzeczypospolitej;
d) uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej;
e) doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych;
f) przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji jest Kancelaria Sejmu, współpracująca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Informacje o sesji są publikowane na stronie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz stronach internetowych: Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Bycie uczestnikiem/uczestniczką Sejmu Dzieci i Młodzieży to wielka odpowiedzialność, ale także zobowiązanie wobec społeczności lokalnej – szkoły, miejsca zamieszkania, dlatego też tegoroczny projekt edukacyjny, który realizujemy jest ściśle związany z życiem społeczności lokalnej.
Zadaniem uczniów jest przygotowanie kampanii wyborczej wybranego posła z lat 1919 -1922. My wybraliśmy posłankę Zofię Moraczewską – żonę późniejszego premiera Jędrzeja Moraczewskiego. W pierwszym sejmie znalazło się zaledwie osiem kobiet. Wybór został potwierdzony w Instytucie Pamięci Narodowej.
W związku z tym dnia 4 kwietnia 2018 r. o godzinie 16 uczniowie organizują w Gminnym Ośrodku Kultury raut wyborczy wymienionej posłanki, połączony z wiecem i poczęstunkiem. W GOK-u można obejrzeć przygotowaną przez uczniów wystawę o życiu i działalności posłanki Zofii Moraczewskiej.

Link do profilu SDiM

Posłowie Pierwszego Sejmu Niepodległej Rzeczypospolitej

Sukces Antka Musiałowskiego w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji Oflagu IIC Woldenberg

Dnia 16 marca 2018 r., tradycyjnie już w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie odbył się XVI Konkurs Recytatorski Poezji Oflagu IIC Woldenberg, którą w obozie tworzyli Edward Fiszer, Roman Kwaśniewski, Leon Kruczkowski, Jerzy Wojciechowski, Jan Knothe, Aleksander Bem, Antoni Paprocki, Józef Bohatkiewicz, Henryk Rostworowski, Andrzej Siła Nowicki i wielu innych. Ideą konkursu jest popularyzacja poezji obozowej powstałej w czasie niewoli, podtrzymywanie pamięci więzionych w obozie polskich oficerów, a także odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży. Jury konkursowe oceniało recytacje w kategorii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i licealnych przyznając nagrody i wyróżnienia.
W tegorocznej edycji udział wzięło ok. pięćdziesięciu uczestników ze szkół w Drezdenku, Zwierzynie, Strzelcach Kraj., Międzychodzie, Krzyżu Wlkp., Starym Kurowie, Goszczanowie, Bierzwniku, Dobiegniewie, Barlinku oraz Krzęcinie.W tegorocznej edycji udział wzięło ok. pięćdziesięciu uczestników ze szkół w Drezdenku, Zwierzynie, Strzelcach Kraj., Międzychodzie, Krzyżu Wlkp., Starym Kurowie, Goszczanowie, Bierzwniku, Dobiegniewie, Barlinku oraz Krzęcinie.
Naszą szkołę w kategorii szkół podstawowych reprezentowały: Agata Borakiewicz, Hanna Rodzeń i Dominika Drega. W kategorii klas gimnazjalnych wystąpili Antoni Musiałowski i Zuzanna Nowak. Antek został laureatem. Gratulujeny i życzymy dalszych sukcesów!

Szkolny Turnieju FIFA 2018

Dnia 16.02.2018r. w naszej szkole odbył się turniej FIFA 2018 zorganizowany przez uczniów klasy 3A gimnazjum Dominik Ficnera i Miłosza Piotrowskiego. Reprezentanci z klas 6A, 6B, 7, oraz 2A, 2B, 3A oraz 3B gimnazjum od 2 do 8 godziny lekcyjnej rywalizowali o tytuł Mistrza Szkoły. Najwięcej punktów zdobyła klasa 2B, niestety została zdyskwalifikowana z powodu nagannego zachowania, a zwyciężyła klasa 3A. Drugie miejsce zajęła klasa 7, a trzecie klasa 6A. Królem strzelców został uczeń klasy 2B Oskar Konwa, zdobywając 9 bramek, drugi był Hubert Błasiak z klasy 3B (7 bramek), a trzeci został Patryk Przybylski z klasy 2A (6 bramek). Większość uczestników była zadowolona z turnieju, który nadzorowały pani Iwona Ficner wraz z Agnieszką Ziejewską.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (klas gimnazjalnych)
Dominik Ficner