sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Szukam, myślę, potrafię

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Lubuska Szkoła Równych Szans - II edycja”. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. W tej edycji partnerem w projekcie jest 21 szkół z województwa lubuskiego. Realizacja projektu ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.Projekt rozpoczął się w październiku 2009 i potrwa do września 2010 r.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.lubuska-szkola.org.

Wycieczka

koordynator projektu Ewa Tomaszczyk
Realizowane zadania
 • „UWIERZ W SIEBIE”
 • terapia pedagogiczna – zajęcia prowadzone przez pedagoga z wykorzystaniem komputera dla dzieci z określonymi dysfunkcjami rozwojowymi.
 • „KRASOMÓWCA”
 • terapia logopedyczna – zajęcia prowadzone przez logopedę dla dzieci z kl. I-III z wadą wymowy.
 • „JA TO UMIEM, JA TO WIEM”
 • zajęcia matematyczne, informatyczne i przyrodnicze o charakterze wyrównawczym dla uczniów kl. IV – VI.
 • “PRZYSTANEK KSIĄŻKA”
 • zajęcia o charakterze wyrównawczym mające na celu poprawę techniki czytania głośnego i czytania ze zrozumieniem dla uczniów kl. II – III.
 • „INTERNETOWE OKNO NA ŚWIAT”
 • zajęcia informatyczne skierowane do uczniów pragnących promować szkołę i gminę poprzez Internet, dzieci nauczą się bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, ukończą kurs Power Point oraz opracują multimedialny folder promujący naszą gminę.
 • „SZKOLNY POLIGLITA”
 • zajęcia dla uczniów pragnących uczyć się j. niemieckiego metodą audio lingwistyczną; opracują folder w j. niemieckim o naszej miejscowości; dzieci kończąc zadanie otrzymają certyfikat poświadczający ich umiejętności.
 • „KLUB ASTRONOMA”
 • zajęcia rozwijające zainteresowania astronomiczno – przyrodnicze uczniów – „Od Kopernika do współczesności” ; uczniowie pracować będą metodą projektu.
 • „KLUB FOTOREPORTERA”
 • celem zajęć będzie zapoznanie dzieci z urządzeniami cyfrowymi i nośnikami zapisywania informacji oraz zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się nimi; poznają obsługę kamery i aparatu cyfrowego oraz zasady kompozycji fotograficznej. Zadaniem klubowiczów będzie wykonanie dokumentacji działań projektu.
 • „KLUB DZIENNIKARZA”
 • celem klubu będzie rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, poznanie nowoczesnych metod i środków pracy dziennikarskiej; stworzenie uczniom możliwości wyrażania własnych sądów i opinii na łamach gazetki szkolnej. Zadaniem klubowiczów będzie popularyzowanie projektu w środowisku.
 • „ŚLADAMI KOPERNIKA”
 • czterodniowa wycieczka – (Toruń – Malbork – Frombork) – uczestnikami wycieczki będą uczniowie skupieni w w/w klubach oraz 15 uczniów zajęć o charakterze wyrównawczym. PREZENTACJA
 • „WAKACYJNA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI”
 • zorganizujemy ośmiodniowy turnus dla uczniów najbardziej zaangażowanych w realizację projektu; będą brali udział w zajęciach językowych (j. niemiecki), sportowych i artystycznych. Zajęcia będą odbywały się naprzemiennie w trzech grupach. Uczniowie będą między innymi doskonalić sprawność językową, w ramach zajęć artystycznych przygotują kronikę turnusu a sportowych odbędą kurs udzielania pierwszej pomocy. ZDJĘCIA
 • PODSUMOWANIE PROJEKTU
 • celem będzie promocja szkoły, integracja grup lokalnych i prezentacja dokonań uczniów w ramach realizacji projektu. Podsumowanie będzie miało formę dnia otwartego.