sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Szkolna Akademia Pana Kleksa

Projekt realizowany w latach 2007/2008
Koordynator projektu, Ewa Tomaszczyk.
Celem projektu jest zbudowanie systemu wsparcia dla uczniów z deficytami rozwojowymi, zaoferowanie dodatkowych, innowacyjnych form edukacji oraz przygotowanie uczniów do oddziaływania i współtworzenia środowiska, w którym żyją. W tym celu powołamy Szkolną Akademię Pana Kleksa (SAPK).
W Akademii będą funkcjonowały trzy wydziały:
 • „Sobieradzika”
 • „Ciekawskiego”
 • „Samorządowca”

Na każdym wydziale uczniowie będą mieli do wyboru wiele kierunków oferujących twórcze, rozwijające osobowość i stwarzające szansę do działania zajęcia. Zetkną się z metodami i technikami pracy, których standardowa oferta edukacyjna nie jest w stanie im zapewnić. Zostaną wyposażeni w niezbędne do pracy materiały i narzędzia, których brak niejednokrotnie uniemożliwia im działanie. Praca na wydziałach rozbudzi wrodzoną ciekawość poznawczą uczniów. Inspirowanie i docenianie aktywności będzie nagradzane punktami (piegami), które uczestnicy będą gromadzili w indeksach Akademii. Po zdobyciu określonej w regulaminie Akademii liczby punktów otrzymają dyplomy ukończenia SAPK. Dzięki planowanym działaniom zmniejszymy problemy szkolne dzieci z deficytami rozwojowymi, wadami wymowy i zaburzeniami emocjonalnymi (91 uczniów). Umożliwimy uczniom utalentowanym oraz uczniom, którzy nie odnoszą sukcesów szkolnych zdobycie nowych doświadczeń edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, sportowych oraz wzmocnimy ich poczucie własnej wartości, umożliwimy im nadrobienie braków środowiskowych (118 uczniów). Realizacja zaplanowanych działań pozwoli nam na zwiększenie aktywności uczniów, wyzwolenie ich kreatywności i uświadomienie im, że mogą współtworzyć środowisko, w którym żyją. Upowszechnimy demokratyczne wartości i obywatelskie postawy związane z udziałem w życiu publicznym. Tak wykreujemy rzeczywistość szkoły, aby uczniowie sami dostrzegli możliwość wszechstronnego rozwoju. Projekt realizowany będzie przez nauczycieli szkoły, pedagoga, psychologa, logopedę, trenerów, instruktorów, artystów ludowych, inżyniera zieleni, pracowników ośrodków pomocowych. Zajęcia odbywać się będą w plenerze, na terenie szkoły, gminy, powiatu i województwa.

Zaplanowane działania zrealizujemy od 07 maja 2007 r. do 27 lutego 2008 r.

WYDZIAŁ SOBIERADZIKA

KIERUNEK: "Ja też potrafię"

Zajęcia o charakterze wyrównawczym odbywają się zgodnie z harmonogramem, po jednej godzinie tygodniowo w grupach wiekowych.
KIERUNEK: "Mówię pięknie"
Zajęcia logopedyczne były prowadzone zgodnie z planem w 2 grupach wiekowych.
KIERUNEK: "A, b, c dobrego wychowania"
Na realizację tego działania przeznaczono 24 godziny zajęć z pedagogiem i 6 godz. z psychologiem. Zajęcia były przeprowadzane w 3 grupach.

WYDZIAŁ CIEKAWSKIEGO

KIERUNEK: "Pan Doświadczalski" - opiekun - Elżbieta Bodnar
Zajęcia odbywały się podczas ferii zimowych i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Dzieci poznawały otaczający świat poprzez ciekawe doświadczenia i eksperymenty. Poznały właściwości fizyczne powietrza, obserwowały tlen, który mogły niemal zobaczyć (eksperyment z gasnącą świeczką). Zaobserwowały także skutki parcia atmosferycznego.
Podczas zajęć dzieci nauczyły się pisać tajemniczy list, takim atramentem, który ujawnia treść zapisu jedynie wtajemniczonym ( doświadczenie z sokiem z cytryny). Samodzielnie umieściły jajka kurze w butelce z małym otworem (wcześniej jajka namoczono w occie).
W trakcie spotkania dzieci zaobserwowały, że powierzchnia wody stykająca się z powietrzem ma ciekawe właściwości. Obchodząc się z nią delikatnie, zobaczyły zadziwiające rzeczy, np. pływający metal oraz monety, które nie przelewały wody.
Poznały tajemnicę domowych wypieków. Zrobiły ciasto i upiekły pyszne gofry. Na zajęciach dzieci używały produkty, których używają codziennie, a które mają ukryte właściwości chemiczne. Mogą być kwasami, zasadami, albo substancjami obojętnymi. Właściwości te wykryły dzięki roztworom zmieniającym zabarwienie, np. sok z czerwonej kapusty, kwasek cytrynowy, soda.
Bawiąc się plastikową butelką dzieci zaobserwowały, w jaki sposób ciepłe i zimne powietrze wywiera ciśnienie na tę butelkę. W trakcie zajęć dzieci przeprowadziły też eksperyment rozdzielania barwników. Doświadczenie to pozwoliło odróżnić atramenty złożone z jednego lub większej liczby barwników.
KIERUNEK: "Mały Ratowniczek" - opiekun - Dorota Rosa-Janicka
Przedstawiono uczestnikom kursu organizacji i tematyki zajęć. Przypomniano numery alarmowe i korzystanie z nich. Przygotowano plansze z numerami alarmowymi. Spotkanie z policjantem. Przypomnienie zasad ruchu drogowego dotyczących właściwych zachowań na drodze. Kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Ćwiczenia pt. „Jestem świadkiem wypadku, wzywam policję!” Malowanie plakatów na temat „Bezpieczne dziecko szczęśliwe dziecko”. Wykorzystanie wiadomości ze spotkania z policjantami.
Zajęcia z ratownikiem medycznym. Omówienie apteczki domowej i samochodowej. Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, opatrywanie zranień i urazów. Przedstawienie prezentacji multimedialnej, jako instruktażu do dalszych działań. Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, zapoznanie z zasadami reanimacji. Dzieci zapoznały się również ze sposobem postępowania w przypadku zatrucia i krwotoku.
Wycieczka do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Stacji Pogotowia Ratunkowego w Strzelcach Kraj. Obserwowanie strażaków i dyspozytora Pogotowia Ratunkowego w ich codziennej pracy, zapoznanie się z ich obowiązkami. Oglądanie sprzętu, którego strażacy używają w swojej pracy. Podsumowanie zajęć, przygotowanie albumu „Vademecum Małego Ratowniczka”. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Kurs ukończył się zdobyciem dyplomu „Małego Ratowniczka”.
KIERUNEK: "Multimedia" - opiekun - Dorota Tokarek
Zajęcia odbywają się w szkolnej pracowni internetowej, po jednej godzinie tygodniowo. Uczniowie nauczyli się tworzyć prostą prezentację multimedialna ma dowolny temat. Obecnie opracowują multimedialną kronikę szkoły, uczestnicy zajęć zostali podzieleni na grupy, każda grupa zebrała konieczne informacje z zasobów kronik szkolnych i opracowała fragment prezentacji, która po zgraniu utworzy kronikę całego 60 –cio lecia szkoły. Uczniowie nauczyli się zmieniać krój i wielkość czcionki, formatować test jak również wstawiać obiekt WordArt do slajdu.
Uczniowie kontynuowali opracowanie multimedialnej kroniki szkoły, uczestnicy zajęć zgrywali przygotowane fragmenty prezentacji tworząc kronikę całego istnienia szkoły na terenach Polski. Uczniowie doskonalili umiejętność zmiany kroju i wielkość czcionki, formatowania tekstu, jak również wstawianie zdjęć do slajdu. Uczestnicy zajęć nauczyli się wstawiać pliki dźwiękowe i ustawiać animację wejścia tekstu, zdjęć i slajdu. Podczas dnia otwartego zaprezentowali w formie pokazu multimedialnego przygotowaną prezentację KRONIKI SZKOŁY.
KIERUNEK: "Detektyw historii" - opiekun Danuta Przeworska
Pierwsze zajęcia miały charakter organizacyjny, zapoznano uczniów z tematyką, rodzajem i harmonogramem zajęć. Uczniowie przeglądając różne źródła historyczne wybierali wiadomości na temat wybuchu oraz przebiegu II wojny światowej. Poznali schemat przeznaczenia bunkra. Zorganizowano wycieczkę (pieszą), w trakcie której uczniowie zobaczyli bunkry na terenie naszej gminy (przedpola wału pomorskiego), zweryfikowali zdobytą wcześniej wiedzę.
Dnia 29.09.07r odbyła się wycieczka do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień.
Celem wycieczki było poznanie fortyfikacji na terenie Międzyrzecza, w skład których wchodzi system przeszkód wodnych oraz panzerwerków, potocznie zwanych bunkrami. Uczniowie zwiedzili Izbę Pamięci, w której znajdowały się mundury żołnierzy oraz broń pochodząca z czasów II wojny światowej. Oglądali również eksponaty znajdujące się na powierzchni ziemi m.in. czołgi, amfibię, rakiety, działa itp. Jednak największą atrakcja było zwiedzanie podziemi i przejazd drezyną.
Podczas spotkania z uczestnikami walk wyzwoleńczych (z p. J. Wilińską i p.K. Wierciuchem) uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali wspomnień pierwszych osadników Starego Kurowa. Na kolejnych zajęciach uczniowie zaznajomili się z mapą Polski oraz odszukali miejsca, w których do dziś znajdują się bunkry. Wykonali mapę powiatu strzelecko-drezdeneckiego, zaznaczyli miejsca, gdzie znajdują się bunkry oraz sporządzili legendę. Na ostatnich zajęciach uczniowie podsumowując pracę wykonali makietę bunkru. Zajęcia przysporzyły uczniom wiele trudności, ale efekt był satysfakcjonujący. Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem.
KIERUNEK: "Troskliwy ogrodnik"
Uczniowie wykonali projekty zagospodarowania terenu po byłym placu apelowym. Przystąpiono do realizacji wybranego projektu.
Uczniowie wyczyścili teren i przygotowali go do przywiezienia ziemi. Z pomocą pracowników szkoły plantowali, grabili nawiezioną ziemię. Wytyczyli alejki spacerowe i miejsca na klomby kwiatowe i skalniaki, wysadzono również zakupione na ten cel rośliny.
Bodźcem do efektywnej pracy był wyjazd członków koła do parku dendrologicznego w Przelewicach.
Uczniowie podczas zajęć w dalszym ciągu opiekowali się wyznaczonym terenem, dbali o wysadzone rośliny płożące, drzewka i krzewy. Grabili wytyczone alejki, sprzątali papierki i gałęzie oraz wyrywali starą trawę. Na zajęciach w miesiącu grudniu uczniowie przygotowywali materiały (opisy, fotografie) do wykonania albumu z wakacyjnych wycieczek. Wyszli do pobliskiego lasu i rozwiesili karmę dla ptaków pozyskaną z Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.
Podsumowana została praca „Troskliwego Ogrodnika”. Uczniowie ocenili wykonanie projektu „Zielona Klasa”, wypełnili ankiety ewaluacyjne i wykonali album fotograficzny pt. „Ciekawe miejsca przyrodnicze w Gminie Stare Kurowo.
KIERUNEK: "Teatroman" - opiekun - Renata Jarosz
Zajęcia odbywały się na terenie szkoły. W trakcie 6 godz. pracy koła teatralnego dzieci ćwiczyły wciąż poprawność wymowy i dykcję, aby ich prezentacje sceniczne były wyraźne i zrozumiałe dla odbiorcy. Uczyły się wyrażać swoje uczucia, emocje za pomocą gestów, mimiki i słów. Zgromadziły i wybrały materiały literackie, które wykorzystały do skonstruowania programu artystycznego na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samodzielnie zaprojektowały i wykonały stroje oraz dekorację sali widowiskowej na wspomnianą uroczystość. Swoje umiejętności, zdolności i talenty zaprezentowały 12 października podczas akademii, w której uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz cała społeczność uczniowska.
Przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2007 roku, odbyło się w szkole przedstawienie jasełkowe dla społeczności lokalnej naszej miejscowości, a 21 grudnia „Teatromani” wystąpili przed swoimi szkolnymi kolegami. Na czas tego przedsięwzięcia zaadaptowali salę gimnastyczną na salę widowiskową poprzez przygotowanie scenografii. W prace dekoracyjne zaangażowali się rodzice występujących w przedstawieniu artystów.
W styczniu „Teatroman” wziął udział w powiatowym przeglądzie grup jasełkowych i kolędniczych, przygotował, na podstawie zgromadzonych materiałów, scenariusz prezentacji podsumowującej działania koła teatralnego pod hasłem „Szkoła na wesoło”. Swoje osiągnięcia i zdolności dzieci zaprezentowały podczas dnia otwartego („Potrafię, wiem, działam”) podsumowującego realizację działań Szkolnej Akademii Pana Kleksa.
KIERUNEK: "Plastikon" - opiekun - Justyna Basiul
Zajęcia odbywały się na terenie szkoły. Dzieci nadal podczas zajęć wyrabiają nawyki dbałości o estetykę wykonywanych prac. Doskonalą zdolności manualne, rozwijają wyobraźnie i logiczne myślenie . Poznają bogactwo materiałów plastycznych i uczą się je racjonalnie wykorzystywać. Uczą się eksponowania własnych prac i prac wykonywanych przez innych. W czasie grudniowych zajęć dzieci wykonały ozdoby choinkowe, którymi przystroiły korytarz szkolny. Na bieżąco aktualizowana jest „ Szkolna Galeria Młodego Artysty”, w której dzieci eksponują własne prace. Wykorzystywane techniki plastyczne to: modelowanie z masy papierowej, modeliny, rzeźba w drewnie, origami, rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru farbami plakatowymi, akwarelami, pastelami, świecą. Poprzez wykorzystanie różnorodnych technik dzieci rozwijają procesy poznawcze takie jak :myślenie twórcze i wyobraźnia twórcza, spostrzeganie, zdolność obserwacji, poczucie estetyki.
Ponadto odbyły się dwa spotkania z artystą plastykiem i jedno spotkanie z rzeźbiarzem. Uczniowie mieli okazję nie tylko poznać nowe techniki plastyczne, ale również podziwiać prace zaproszonych gości.
Uczestnicy rozwijali procesy poznawcze takie jak: myślenie twórcze i wyobraźnie twórcze, spostrzeganie, zdolność obserwacji, pamięć wzrokową, emocje. Wykorzystywane techniki, to: wyklejanie plasteliną wcześniej namalowanego obrazka na kartce papieru, malowanie na szkle. Dzieci uczą się również eksponować własne prace w „Szkolnej Galerii Małego Artysty”.

WYDZIAŁ SAMORZĄDOWCA

KIERUNEK: "Demokrata"
 • a) "Samorządność bez tajamnic"
 • We wrześniu przeprowadzono kampanię wyborczą i demokratyczne wybory do Rady samorządu Uczniowskiego. W wyborach uczestniczyli prawie wszyscy uczniowie klas IV – VI. Na spotkaniu z trójkami klasowymi, omówiono oraz przedstawiono cel wizyty w urzędzie Gminy.
  Zorganizowano wyjście do wspomnianego urzędu, gdzie uczniowie osobiście poznali wójta gminy i osoby pracujące w urzędzie oraz rodzaje spraw, którymi zajmuje się urząd. Uczniowie poznali też strukturę działalności samorządu lokalnego.
  W dniu 19.02.2008r. uczniowie Samorządu Uczniowskiego wyjechali do Rady Powiatu na spotkanie ze Starostą p. Edwardem Tyranowiczem w Strzelcach. Krajeńskich, który zapoznał uczniów ze swoimi obowiązkami i pracą starostwa. Następnie uczniowie pojechali do Urzędu Wojewódzkiego na spotkanie z Wicewojewodą p. Janem Świrepo. Tam poznali pracę Urzędu Wojewódzkiego.
  W dniu 22.02.08 r. uczniowie wzięli udział w obradach sesji Rady Gminy Stare Kurowo, podczas której zaprezentowano prezentację multimedialną z działania „Demokrata” oraz zwycięską pracę konkursu literackiego pt. „Gdybym był Wójtem, to ...”.
 • b) "Absolwent"
 • 23.11.2007 roku w gmachu szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas VI z zaproszonymi absolwentami. Wzięło w nim udział trzech absolwentów: p. Anna Makowska - Cieleń, p. Jan Świrepo i p. Andrzej Wróbel. Każdy z zaproszonych gości opowiadał uczniom o swoim życiu, o dokonaniach i o tym, jak udało im się odnieść sukcesy. Uczniowie byli bardzo zainteresowani spotkaniem. Pilnie słuchali prelekcji, a póżniej zadawali dociekliwe pytania. Z ochotą wzięli udział w konkursie przygotowanym przez p. Annę Makowską – Cieleń, a na koniec, w ramach podzięko-wania, wręczyli zaproszonym gościom kwiaty. Odbyły się też zajęcia z wychowa-wcami klas, na których uczniowie opraco-wywali projekty własnej drogi do sukcesu.
 • c) "Naukowy tydzień"
 • W dniach od 21 do 25 stycznia 2008 r. zorganizowaliśmy „Naukowy Tydzień”. Przygotowane, na poszczególne dni zadania, wymagały od uczniów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, umiejętności współdziałania w zespole oraz dobrej organizacji.
  Poniedziałek - dzień językowy. Celem tego dnia było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z ich ojczystym językiem i sprawdzenie umiejętności, jakie dzieci posiadły ucząc się języka niemieckiego. Uczniowie, uczestniczyli w przedstawieniu „Ucieczka bajek”, w „Spotkaniu z poezją”, opracowali mnóstwo plakatów, książeczek, rozwiązywali krzyżówki, tłumaczyli teksty i przedstawiali w języku niemieckim scenki rodzajowe. Największą atrakcją tego dnia było spotkanie z lokalnym poetą. Występ gościa wzbudził wśród uczniów spore zainteresowanie, oklaskiwali jego twórczość i zadawali wiele pytań.
  Wtorek – dzień matematyczno-informatyczny. Uczniowie klas I – III pracowali wokół tematu „GEOMETRIA NA WESOŁO”, zaś klasy IV – VI – „SZKOŁA W LICZBACH”. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywali swoje zadania. Dokonywali pomiarów i obliczeń w sytuacjach praktycznych. Najwięcej emocji dostarczyła jednak ta część zajęć, na której uczniowie równoległych klas rywalizowali ze sobą. Rysowali portret matematyka na podstawie wiersza, rozwiązywali zagadki matematyczne oraz wykazywali się wiadomościami w turnieju matematycznym.
  Środa - dzień sztuki. Klasy I – III miały za zadanie wspólne tworzenie książeczek obrazkowych, za pomocą dowolnych technik plastycznych. Dzieci zaprojektowały i wykonały okładki do swoich prac. Powstały takie książeczki jak: „Królowa Zima”, Kot w butach”, „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”. Klasy IV – VI zapoznawały się z życiem i twórczością wybranego polskiego artysty. Uczniowie opracowali plakaty prezentujące twórczość takich malarzy jak: Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Józef Chełmoński, czy Olga Boznańska. Powstały też plakaty na temat „SZKOŁA MOICH MARZEŃ”.
  Czwartek – dzień przyrodniczy. Uczniowie klas pierwszych opracowali album „SSAKI DOMOWE”, klas drugich „PTAKI DOMOWE”, klas trzecich „BUDOWA LASU – WARSTWY LASU”. Z kolei klasy czwarte przedstawiały łańcuchy pokarmowe w lesie, na łące, i w wodzie. Uczniowie klas piątych i szóstych wykonali plakaty wybranych parków narodowych położonych na terenie Polski.
  Piątek – dzień sportowy. Celem tego dnia było zapewnienie dzieciom dobrej zabawy podczas sportowych zmagań. Wszystkie wykonane prace zostały wyeksponowane podczas „dnia otwartego” szkoły, na podsumowaniu działań realizowanych w ramach projektu.
  KIERUNEK: "Organizator"
 • a) "Dzieci dzieciom"
 • Wolontariusze brali udział w XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomagali dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Korzystali z Internetu, różnych książek, zebrali potrzebne materiały do sporządzenia gazetki „Sylwetki polskich wolontariuszy” – zdjęcia, ciekawostki. Opracowali i sporządzili ciekawą gazetkę.
 • b) "Plusk"
 • Zajęcia na pływalni w Choszcznie odbywały się wg ustalonego harmonogramu. Przed każdymi zajęciami ratownik przypominał dzieciom o zasadach bezpieczeństwa na pływalni i w wodzie. Podczas kolejnych wyjazdów widać było postępy w nauce pływania, a dzieci, które bały się wody pokonały barierę strachu i bez obaw pluskały się w niej. Najwięcej frajdy sprawiało im zjeżdżanie ze zjeżdżalni. Wszystkie chętnie uczestniczyły w nauce pływania. Efektem tych zajęć była umiejętność przepłynięcia dowolnym sposobem wyznaczonego odcinka. Na końcu odbyły się zawody pływackie, podczas których została wyłoniona najlepiej pływająca dziewczynka i chłopiec. Dużym powodzeniem cieszyła się też konkurencja zjazdu ze zjeżdżalni na czas. Tu również wyłoniono mistrzów w najszybszym zjeździe ze zjeżdżalni. Zawody te były dla dzieci wielkim przeżyciem. Widać było, że każdy z nich chce jak najlepiej się zaprezentować i być najlepszy wśród rówieśników.
 • c) "Cyklista"
 • Zajęcia odbywały się w terenie, zgodnie z harmonogramem 2 godziny tygodniowo. Podczas treningów ćwiczono głównie jazdę na trasie crossu rowerowego przygotowując się do głównego startu i sprawdzianu stopnia zaawansowania technicznego i wytrzymałościowego w powiatowej międzyszkolnej lidze kolarskiej. Przeprowadziliśmy wewnętrzny sprawdzian, wyniki były obiecujące. Przewidywania trenerów potwierdziły się w pełni podczas startu w Finale Powiatowej Międzyszkolnej Lidze Kolarskiej. W punktacji generalnej nasi cykliści zajęli pierwsze miejsce zdobywając bardzo okazały puchar. Udział uczniów w działaniach „Cyklisty” udowodnił, że zajęcia takie są bardzo potrzebne i warto je prowadzić. W ramach działania 27 października 2007 r. zorganizowano również Finał Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Kolarskiej. W zawodach uczestniczyli uczniowie nasi oraz z okolicznych szkół i gmin. Były zawody, puchary, medale, dyplomy i kiełbaski.
 • d) "Mama, tata i ja"
 • W ramach festynu rodzinnego odbyły się występy artystyczne dzieci, zostały przeprowadzone zawody sportowe, muzyczne- karaoke, konkursy plastyczne. We wszystkich konkurencjach brali udział rodzice wraz ze swoimi dziećmi. Dodatkową atrakcją były pokazy przygotowane przez strażaków i policjantów, loteria fantowa, występy zespołów muzycznych i chóru.
 • e) "Wagabunda"
 • Zgodnie z zaplanowanym działaniem uczniowie już w ostatnim tygodniu czerwca rozpoczęli prace nad przygotowaniem trasy jednodniowej wycieczki „Śladami historii”. Uczniowie klas IVa i Va po wspólnych uzgodnieniach zdecydowali, że miejscem dokąd się udadzą będzie Kołobrzeg. Na początku września uzgodnili termin wyjazdu, opracowali plan i budżet wycieczki, zamówili bilety wstępu do muzeów, zarezerwowali obiad i autokar. 29 września 2007 roku uczniowie byli na wycieczce w Kołobrzegu.
  Uczniowie klas IVb, Vb, VIa i VIb 13 października 2007r. uczestniczyli w wycieczce do Rogalina, Poznania i Kórnika.
 • f) "Potrafię, wiem, działam
 • Prezentacja dokonań SAPK – podsumowanie projektu. Uczniowie „Teatromana” i „Dzieci dzieciom” przygotowali program artystyczny. Uczniowie „Plastikonu” włączyli się w przygotowanie sali i wykonanie dekoracji. Zostały rozesłane zaproszenia do partnerów projektu i władz samorządowych, wydrukowano albumy przygotowane przez „Troskliwego Ogrodnika” i „Małego Ratowniczka”. Uczestnicy zajęć rozwiesili na korytarzach i w salach lekcyjnych plakaty obrazujące ich działania, plakaty tematyczne oraz mapy.
  23 lutego 2008 r. gościliśmy w szkole partnerów projektu, rodziców, władze samorządowe, dyrektorów szkół gminnych i pozostałych jednostek samorządowych, dla których przygotowaliśmy wystawę prac. Prezentacja dokonań miała formę dnia otwartego szkoły. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości i uczniów przez dyrektora szkoły i przedstawieniu im krótkiej informacji na temat założeń i działań realizowanych w ramach projektu. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Występ spotkał się z wielkim uznaniem widowni. Potem uczniowie zaprezentowali swoje dokonania: albumy, mapy z opisami, makietę, wystawy fotograficzne, plakaty tematyczne oraz plakaty przedstawiające działania poszczególnych Wydziałów. Wystawy przygotowane na korytarzach szkolnych i salach lekcyjnych z zainteresowaniem oglądali wszyscy obecni. Przedstawiciele Kierunków pełnili rolę gospodarzy wystaw, zainteresowanym osobom szczegółowo wyjaśniali działania i założenia reprezentowanych przez siebie Wydziałów. W wyznaczonej sali odbywały się też pokazy eksperymentalne „Pana Doświadczalskiego”, a uczestnicy „Małego Ratowniczka” prezentowali nabyte umiejętności – udzielanie pierwszej pomocy -opatrywanie zranień i urazów. Gości zaprosiliśmy również na prezentację multimedialną przedstawiającą przebieg realizacji projektu oraz prezentacje przygotowane przez: "Multimedia", „Detektywa Historii”, „Wagabundę”, „Małego Ratowniczka”, „Demokratę” i „Teatromana” Dzień otwarty umożliwił uczniom przedstawienie swoich dokonań i talentów, promocję szkoły, jako aktywnego uczestnika życia społecznego i kulturalnego w środowisku lokalnym, wpłynął na zainteresowanie władz lokalnych i rodziców problemami i sukcesami szkoły.