sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Szkoła współpracy

„SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY.”
„Szkoła Współpracy” to kolejny projekt, w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie.
Adresatem projektu są uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele środowiska lokalnego.
Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnianie i wdrażanie modelowych rozwiązań. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele będą uczestniczyć we wspólnych warsztatach z przedstawicielami innych szkół z kraju. Pierwsze spotkanie robocze odbędzie się w styczniu 2014 roku w Zielonej Górze.
Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.