sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Projekt CEO Zgodnie z Naturą

PROJEKT CEO ZGODNIE Z NATURĄ
Zgodnie z Naturą to ogólnopolski program edukacji ekologicznej realizowany w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, zwłaszcza na obszarach Natura 2000. Zgodnie z Naturą to inicjatywa promująca aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.

Celem projektu Zgodnie z Naturą jest:
 • • Popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych, głównie Natura 2000, oraz szans i zagrożeń z nimi związanych.
 • • Zwrócenie uwagi uczestników/niczek projektu na szczególną wartość różnorodności biologicznej jako wartości samej w sobie.
 • • Przybliżenie koncepcji zachowania równowagi pomiędzy potrzebami ludzi, gospodarką i ochroną środowiska przyrodniczego w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.
 • • Rozbudzenie zainteresowania i świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.
 • • Kształtowanie postaw w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego i rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za nie.
 • • Promowanie aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypowe myślenie na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.
 • • Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas organizacji i realizacji uczniowskich projektów skierowanych do społeczności lokalnej.
 • • Uświadomienie społeczności lokalnej, za pośrednictwem uczniów/ennic przeprowadzających projekt, wartości obszaru, w którym żyją oraz korzyści jakie mogą czerpać z jego ochrony.
 • • Rozwijanie w uczestnikach/czkach projektu umiejętności społecznych oraz pracy w zespole.


 • CO ROBIMY W PROJEKCIE?
 • • Uczestniczymy w warsztatach metodycznych prowadzonych przez konsultantów CEO
 • • Realizujemy zajęcia edukacyjne przeprowadzane na podstawie scenariusza CEO pt.: „Formy ochrony przyrody w Polsce”
 • • Realizujemy projekt uczniowski np. SPACER DŹWIĘKOWY, w którym stworzyliśmy dźwiękową mapę obszaru; nagrywaliśmy dźwięki w lesie w pobliżu szkoły, na ulicach naszej miejscowości, nad stawami, na łące i polanie. Nagraniami podzieliliśmy się z rówieśnikami i rodzicami.
 • • Planowane są dalsze działania edukacyjne i projektowe