sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Pracownie komputerowe dla szkół

W 2008r. nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesną pracownię komputerową.

Pracownia została przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.