sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Odkrywamy historię Starego Kurowa

Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2016 roku
"Odkrywamy historię Starego Kurowa"
Otrzymana kwota wsparcia finansowego: 5512,00 zł
Beneficjentami projektu "Odkrywamy historię Starego Kurowa" będą mieszkańcy Gminy Stare Kurowo (uczniowie - 221, rodzice -100 nauczyciele-17, społeczność gminna). Pragniemy, aby poprzez działania uczniowie naszej szkoły kształcili więzi i utożsamiali się z najbliższym środowiskiem, regionem. Poznali historię, tradycje rodzinne, zostali pobudzeni do zainteresowania historią wsi. Dzięki podjętym działaniom rozwiniemy w uczniach umiejętności psychospołeczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności komunikacyjne, więzi interpersonalne między uczniami.
Do działań zaangażujemy również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi włączając ich aktywnie w życie społeczne. Nasz cel osiągniemy dzięki partnerskiej współpracy z przedszkolem, urzędem gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Środowiskowym Domem Samopomocy, mieszkańcami gminy. Zorganizujemy dziesięć "Popołudniowych spotkań", z osobami, które jako pierwsze zamieszkały na ziemiach odzyskanych. Wypowiedzi na temat historii gminy będziemy nagrywać, udostępnimy szkołom i bibliotekom. Prześledzimy kronikę gminną, parafialną i szkolną. Na podstawie zebranych źródeł historycznych opracujemy folder, prezentację w trzech językach (język polski, język angielski, język niemiecki) i udostępnimy na stronach internetowych. Stworzymy Salkę Historii, w której umieścimy tablice przedstawiające ciekawostki historyczne oraz zdjęcia ukazujące historię powstawania polskiej gminy po roku 1945. W salce uczniowie, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z historią Gminy Stare Kurowo. Zostanie przeprowadzony konkurs „Znam historię miejsca, w którym mieszkam”.
Działania rozpoczniemy w październiku 2016 roku konferencją promującą program. W październiku i listopadzie przeprowadzimy spotkania z pierwszymi mieszkańcami naszej gminy. W trzecim i czwartym tygodniu opracujemy prezentację i foldery przedstawiające historię naszej gminy. W drugim tygodniu grudnia zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca program „Bezpieczna +”.