sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Multisport

REALIZUJEMY NOWY PROJEKT - „MULTISPORT”
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „MultiSport”, którego ideą jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.
Zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycji.
W systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych uczestniczy 20 uczniów naszej szkoły. W ramach realizacji projektu szkoła otrzyma również sprzęt sportowy.


Multisport