sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Mistrzowie kodowania

Realizujemy projekt edukacyjny Mistrzowie Kodowania
Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania  w szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.
Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” oraz stowarzyszeniem „Dobra Edukacja” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP. Został on objęty prestiżowymi patronatami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki.
Program Mistrzowie Kodowania, dzięki programowaniu, ma na celu rozwijać w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom. Mistrzowie Kodowania to nowa inicjatywa w polskich szkołach. W jej ramach od września 2013 roku przeszkolonych zostało ponad 300 nauczycieli, którzy poprowadzą zajęcia z programowania w języku Scratch w 120 szkołach podstawowych z całej Polski.
Jedną z tych szkół jest nasza szkoła. Zajęcia prowadzone są dla uczniów klas IV-VI przez p. Dorotę Tokarek i dla klas I-III przez p. Barbarę Biesiadę.