sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Comenius

PROGRAM COMENIUS 2008/2010
„ UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”
Temat projektu - „ CZY JEST KTOŚ KTO MNIE SŁYSZY?!” „IS THERE ANYONE HEARING ME?!”
W latach 2008-2010 nasza szkoła realizowała Projekt w ramach programu Comenius. W projekcie uczestniczyło łącznie 6 szkół z państw Europy: Hiszpania, Grecja, Rumunia, Bułgaria, Turcja i Polska.
W ramach działań projektowych odbywały się wspólne konferencje, w każdym z uczestniczących krajów, podczas których realizatorzy przedstawiali swoje działania na prezentacjach multimedialnych .
Ostatnia wizyta w ramach projektu odbyła się w Polsce, u nas w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie. Gościliśmy naszych przyjaciół w dniach od 24.05.2010 do 28..05.2010r. wizyta zagranicznych gości została stosownie zaplanowana i zrealizowana w pełni. Ich pobyt obejmował między innymi zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, uczestnictwo w Eko-lekcji, zwiedzaliśmy Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, gdzie znajduje się 1200 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. Ponadto największym wyzwaniem było dla nas przygotowanie i przeprowadzenie wieczoru podsumowującego.
Sprawdziliśmy się wszyscy w rzeźbieniu w drewnie pod okiem Pana Henryka Grudnia, w koncercie popołudniowym wystąpiły dzieci z przedszkola „0” z klas młodszych i starszych. Przedstawienie przyjęte było przez gości bardzo entuzjastycznie a instruktorzy Justyna Basiul, Ryszard Tutko, Małgorzata Zielona, Dorota Zabłocka, Danuta Przeworska, nagrodzeni bardzo serdecznymi brawami.
Na zakończenie w koncercie zaśpiewane był przeboje ekologiczne co wywarło duże wrażenie u wszystkich. Przeboje zaśpiewali Sandra Dera, Artur Nowak, Jakub Ciesiółka. Na zakończenie Dyrektor Szkoły Pan Jerzy Maksymowicz podziękował wszystkim za wkład pracy za trud, za wysiłek w realizację zadań projektowych, szczególnie serdecznie z wielkim wzruszeniem podziękował i docenił ogrom pracy Pani Justyny Basiul – koordynatorowi projektu. Dziś wiadomo, że szkoda, iż to koniec realizacji, ale pozostały po nim zdjęcia, albumy, plakaty i największe nasze przyjaźnie i wspomnienia.
Może to nie ostatni projekt.


Prezentacja 1| Prezentacja 2| Prezentacja 3| Prezentacja 4| Comenius Activities| Długoszyn| Sprzątanie świata