sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Gimnazjum

Reforma oświaty w 1999 r. sprawiła, iż w gminach pojawiły się nowe placówki oświatowe - trzyletnie gimnazja. Szkoła powstała 1 września 1999 r., a jej uroczyste otwarcie nastąpiło 17 września 1999 r.

31 sierpnia 2017 r. po wprowadzeniu kolejnej reformy oświaty klasy drugie i trzecie gimnazjalne zostały włączone do Szkoły Podstawowej im. Czesława Wilińskiego w Starym Kurowie. Wygaszanie gimnazjum stało się faktem. Więcej...

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ ŚP. ANNIE MAKOWSKIEJ - CIELEŃ -Więcej...