sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

O nas

Nasza szkoła - Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego w Starym Kurowie - jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

W naszej szkole uczy się aktualnie 323 uczniów w 12 oddziałach szkoły podstawowej oraz 4 oddziałach klas gimnazjalnych.
Grono pedagogiczne liczy 28 nauczycieli.
Zatrudnionych jest 7 pracowników obsługi.

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 • - Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki.
 • - Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole.
 • - Dbamy o funkcjonalne i estetyczne wyposażenie.
 • - Utrzymujemy stałe i efektywne kontakty z instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym.
 • - Dzieci mają możliwość wyrównania wiedzy i umiejętności na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.
 • - Szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, przyjazna dzieciom

 • Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na przychylność i pomoc wysoko wykwalifikowanej kadry:
 • - nauczycielskiej
 • - pedagoga szkolnego
 • - logopedy

 • Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych:
 • - wycieczki krajowe i zagraniczne
 • - konkursy
 • - wystawy
 • - spotkania z ciekawymi ludźmi
 • - turnieje i zawody sportowe
 • - wyjazdy do kina, teatru, na basen i lodowisko

 • W naszej szkole działa:
 • - Samorząd Uczniowski
 • - Chór
 • - Uczniowski Klub Sportowy
 • Zainteresowania i wiedzę dzieci mogą rozwijać także na różnych zajęciach dodatkowych

  Dysponujemy:
 • - dwoma pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu
 • - świetlicą
 • - biblioteką
 • - salą gimnastyczną
 • - gabinetem terapii logopedycznej,
 • - gabinetem terapii pedagogicznej.