sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Historia

29 stycznia 1945 roku wojska I Frontu Białoruskiego wyzwoliły Stare Kurowo. Po okrutnej wojnie nastąpił długo oczekiwany czas pokoju – okres odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych i budowy zrębów polskiej państwowości. Spośród wielu zadań realizowanych przez ówczesną administracje do najważniejszych należało zorganizowanie szkolnictwa. Stare Kurowo ma się czym poszczycić. Już w lipcu 1945 roku młoda nauczycielka Maria Lebiedowicz prowadzi zajęcia lekcyjne z grupa 40 dzieci. Nauka odbywa się w budynku parafialnym (obecnie Ośrodek Zdrowia) gdyż w tym czasie pomieszczenia szkolne zajmował Państwowy Urząd Repatriacyjny. 21 lipca Inspektor szkolny w Strzelcach Krajeńskich Stanisław Jaremczuk powierzył kierownictwo szkoły Adamowi Polskiemu.

W sierpniu PUR zostaje przeniesiony do nowej siedziby. Umożliwia to przeprowadzenie niezbędnego remontu i przygotowanie obiektu szkolnego do zajęć lekcyjnych. 6 września w 7 klasowej Publicznej Szkole Powszechnej naukę rozpoczyna 300 uczniów. Od tego momentu minęło ponad 60 lat. W ciągu długo letniej działalności nasza szkoła rozrosła się i unowocześniła, wzbogaciła się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.Kierownicy i dyrektorzy:
21.07.1945 - 31.01.1950 - Adam Polski

01.02.1950 - 31.08.1982 - Czesław Wiliński

01.09.1982 - 31.08.1984 - Ryszard Pietras

01.09.1984 - 31.08.1987 - Krzysztof Gębala

01.09.1987 - 30.06.1991 - Ryszard Pietras

01.07.1991 - 31.08.2006 - Krystyna Prońko

01.09.2006 - 31.08.2011 - Jerzy Maksymowicz

01.09.2011 - Agnieszka Lis


Kadra ucząca w szkole chronologicznie wg roku szkolnego rozpoczęcia pracy:
1945/46 - Adam Polski, Maria Lebiedowicz-Najdzińska, Maria Reymontowa, Stefania Mazurowa, Maria Małynicz, Feliks Bieńkowski, Antoni Reginia, ks. Michał Rozlepiło
1946/47 - Helena Milewska, Franciszek Cendrowski
1947/48 - Maria Kaszowska, Czesław Wiliński
1948/49 - Stanisław Najdziński
1949/50 - Bronisław Pilarski
1950/51 - Weronika Maksymowicz, Agata Frąckowiak
1951/52 - Halina Suchodolska, Zofia Szumocka
1952/53 - Jerzy Giłudź, Helena Giłudź
1953/54 - Barbara Ciastoń-Bogdanowicz, Michalina Dominik-Nikonowicz, Zenon Cichy
1954/55 - Benedykt Kasperczak, Teresa Rogulska
1955/56 - Jan Pogorzały, Maria Gabryś, Helena Młodzieniak
1956/57 - Jadwiga Grabowska-Gębala, Roman Perkij
1957/58 - Krzysztof Gębala, Jan Bugański
1958/59 - Irena Kępowicz-Krzyżanowska, Jadwiga Skierska, Zofia Trzmielewska, Tadeusz Bortnik, Zbigniew Drab
1959/60 - Józefa Chwedczuk, Józef Cabaj
1960/61 - Barbara Nawrocka, Władysława Malinowska, Maria Sało
1961/62 - Stanisława Grudzień-Stramous, Józefa Krzyżanowska, Bożena Szreder, Jan Jaworski, Rudolf Tatarynowicz
1962/63 - Maria Piasecka, Franciszek Opacki, Zdzisław Pudełko, Jan Andrasz
1963/64 - Anna Solińska, Ryszard Pietras
1964/65 - Barbara Rybarczyk-Krygiel, Bogdan Perlikiewicz, Adam Szczaus
1965/66 - Zbigniew Kołodziejski
1966/67 - Maria Mync-Szczaus
1967/68 - Janina Grabowska, Eugenia Dobrucka, Leonarda Świetlik-Naruszewicz
1968/69 - Anna Wiśniewska-Dera
1969/70 - Irena Zając-Timoszek, Zofia Łohunko-Ludwikowska, Halina Holakowicz
1970/71 - Ryszard Wiliński
1971/72 - Aniela Jastrzębska
1973/74 - Regina Lasota, Elżbieta Sobiech-Tłuszcz
1974/75 - Lucjan Maniukiewicz
1977/78 - Gabriela Mijała, Elżbieta Ratajczak, Tadeusz Ratajczak
1978/79 - Czesława Maniukiewicz
1979/80 - Zofia Janusz
1981/82 - Stanisława Makarewicz, Zbigniew Buzalski, Zbigniew Kroplewski
1982/83 - Maria Wyruszyńska, Aleksandra Wilińska, Dorota Tokarek
1983/84 - Maria Kokot
1984/85 - Grażyna Jedlińska, Liliana Michalska, Jerzy Sudoł
1985/86 - Danuta Gębala, Zofia Pietras, Waldemar Spławski
1986/87 - Barbara Biesiada, Ewa Kroplewska
1987/88 - Urszula Borkowska, Jarosław Ambroszczyk
1989/90 - Renata Ambroszczyk, Renata Jarosz
1990/91 - Mariola Sikora, Małgorzata Janusz-Raczycka-Sieniawska, Jerzy Szurmiej, Irena Sudoł, Zdzisław Kowalczyk, ks. Jan Zych, ks. Roman Skarżyński
1991/92 - Krystyna Prońko, ks. Andrzej Nowak
1992/93 - Bogusława Pogorzelska, ks. Janusz Roman
1994/95 - Anita Święcioch
1998/99 - Ewa Walkowiak
1999/00 - Danuta Przeworska, Agnieszka Lis, Sylwester Tomasik, Ryszard Tutko
2000/01 - Dorota Rosa - Janicka, Bożena Szczepanek-Wilczyńska
2001/02 - Jadwiga Sokólska
2002/03 - Katarzyna Kwiatkowska
2003/04 - Tamara Brzeska, Łukasz Pisula
2005/06 - Ewa Tomaszczyk, Wioleta Flak, Agnieszka Makowska
2006/07 - Anna Ruszczak, Elżbieta Bodnar, Justyna Basiul, Jerzy Maksymowicz, Marcin Dąbrowski, Dorota Zabłocka
2007/08 - Joanna Tokarek, Mariusz Ambrożuk
2009/10 - Justyna Bracik
2011/12 - Anna Maria Fikus
2012/13 - Jagoda Dukiel
2013/14 - Daria Drączkowska
2017/18 -s. Bernarda (Agnieszka Sural), Danuta Gębala, Katarzyna Bieniek, Katarzyna Górdziel, Anna Jankowska, Mariola Sikora, Dorota Wysocka, Iwona Ficner,
Ewa Urycka, Agnieszka Ziejewska, Mariusz Kapelarz, ks. Arkadiusz Kryś