sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

  • Home

O stypendium patrona

Rodzina Państwa Wilińskich, potomkowie patrona naszej szkoły, od 2016 roku fundują stypendium im. Czesława Wilińskiego dla ucznia, który w danym roku szkolnym zrobił największe postępy w nauce.

Stypendyści:
  • 2015/2016 – Emilia Kuchta
  • 2016/2017 – Oliwia Schumacher
  • 2017/2018 – Dominika Drega
  • 2018/2019 – Karolina Czarnecka